Strona główna

Monitorowanie

Monitorowanie  „Zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych

15 lutego 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi

  Uprzejmie informuję, że na platformie nadzoru pedagogicznego seo2.npseo.pl udostępniono „Arkusz monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zak ...

30 października 2020

Monitorowanie

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół branżowych II stopnia

13 października 2020

Wznowienie realizacji Planu nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 w zakresie monitorowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych W związku ze wznowieniem realizacji planów nadzoru pedagogicznego kurator ...

28 lipca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. arkusze monitorowania w zakresie: - prowadzenia działalności innowacyjnej wypełnił dyrektor 1 publicznej szkoły podstawowej; - realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole wypełnili dyrektorzy 189 publicznych szkół podstawowy ...

8 kwietnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w lutym 2020 r.

W lutym 2020 r. arkusze monitorowania w zakresie: - prowadzenia działalności innowacyjnej wypełnili dyrektorzy 41 publicznych szkół podstawowych; - realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole wypełnili dyrektorzy 114 publicznych szk ...

8 kwietnia 2020

Monitorowanie 2020 (3)

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych Uprzejmie informuję, że na platformie nadzoru pedagogic ...

4 marca 2020

Monitorowanie 2020 (2)

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych Uprzejmie informuję, że na platformie nadzoru pedagogicznego seo2.npseo.pl udostępnione zostały arkusze monitorowania: - „wdrażania podstaw programowych ksz ...

4 marca 2020

Monitorowanie 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek (MOS, MOW, SOW, SOSW, OR-W) Uprzejmie informuję, że na platformie nadzoru pedagogicznego seo2.npseo.pl udostępniony został arkusz monitorowania:

21 lutego 2020

Informacja o realizacji monitorowania w styczniu 2020 r.

 W styczniu 2020 r. arkusze monitorowania w zakresie: - prowadzenia działalności innowacyjnej wypełnili dyrektorzy 789 publicznych szkół podstawowych; - realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole wypełnili dyrektorzy 458 publicznych s ...

7 lutego 2020
Starsze informacje