Strona główna

Ewaluacja

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lipcu 2018 r.

W lipcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 9 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne); ...

13 sierpnia 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2018 r.

 W czerwcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 12 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 8 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Kształtowane są postawy i respektowane normy ...

8 lipca 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2018 r.

 W maju 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowali 13 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 5 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Kształtowane są postawy i respektowane normy spo ...

8 lipca 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2018 r.

W kwietniu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu zrealizowali 11 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 6 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podst ...

9 maja 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2018 r.

 W marcu 2018 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu zrealizowali 13 ewaluacji zewnętrznych, w tym: a) 5 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w po ...

16 kwietnia 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2018 r.

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2018 r.

5 marca 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2018 r.

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2018 r.

5 marca 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2017 r.

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2017 r.

10 stycznia 2018

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2017 r.

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2017 r.

13 grudnia 2017

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w październiku 2017 r.

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w październiku 2017 r.

9 listopada 2017
Starsze informacje