Strona główna

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesjach maj/czerwiec/lipiec 2015

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w województwie lubelskim w sesji maj/czerwiec/lipiec 2015 r. www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EK10_info_o_wynikach_06 ...

21 września 2015

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2015 r.

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2015 r. Województwo lubelskie: www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EK9_info_o_wynikach_06.pd ...

2 czerwca 2015

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja maj/czerwiec/lipiec 2014

Szanowni Państwo, Przedstawiamy  w załączeniu informacje wstępne o wynikach egzaminu powierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesjach maj/czerwiec/lipiec 2014 r. w województwie lubelskim

12 września 2014

Terminy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian ...

23 lipca 2014

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń/luty 2014

Informacja wstępna  o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji  styczeń/luty 2014 dla województwa lubelskiego: www.oke.krakow.pl/inf/fil ...

20 maja 2014

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku 2014

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy or ...

20 stycznia 2014

E - egzamin zawodowy

Zamieszczamy w załączeniu spot promujący możliwość zdawania części pisemnej nowego egzaminu zawodowego przy komputerze od 2013 r.: www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/240-e-egzamin ...

25 września 2013

Wyniki egzaminu z kwalifikacji w sesji maj/czerwiec 2013 r.

Szanowni Państwo W załączeniu zamieszczamy wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej maj/czerwiec 2013 r.:

3 września 2013

Terminy egzaminów potwierdzjących kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2014 r.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy or ...

5 sierpnia 2013

Wyniki egzaminu zawodowego

OKE informuje, że wyniki nowego egzaminu z kwalifikacji zostaną ogłoszone w dniu 30.08.2013 r. w szkole, którą ukończył zdający. ...

29 lipca 2013
Starsze informacje