Strona główna

EGZAMIN ZAWODOWY

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2015 r.

Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w województwie lubelskim w sesji letniej 2015 w technikach i szkołach policealnych: www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/wyniki_ogolne_tsp_06_lato_2015. ...

21 września 2015

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2015 r.

Wyniki ogólne egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2015 w technikach i szkołach policealnych: www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/wyniki_ogolne_tsp_06_zima_2015.pdf Wyniki ogó ...

2 czerwca 2015

Terminy egzaminów w 2016 r

Zamieszczamy w załączeniu Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zwodowe i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

2 czerwca 2015

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2014

Szanowni Panstwo, Zamieszczamy w załączeniu wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2014 r.: - technikum i szkoły policealne   www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/wyniki_ogoln ...

12 września 2014

Harmonogram egzaminów w 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku:

23 lipca 2014

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 r.

Szanowni Państwo Zamieszczamy w załączeniu wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2013 r.:

9 września 2013

Wyniki egzaminu zawodowego

OKE informuje, że  wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  zostaną ogłoszone w dniu 30.08.2013 r. w szkole, którą ukończył zdający. ...

29 lipca 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2013 roku

Zamieszaczamy w załączeniu wyniki egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2013 r. Wyniki ogólne: oke.krakow.pl/inf/filedata/files/wyniki_ogolne_tsp_06_zima_2013.pdf technika i szkoły police ...

28 lutego 2013

Działalność państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na tytuł zawodowy

Szanowni Państwo wszystkie osoby, które rozpoczęły zdawanie w państwowych komisjach egzaminacyjnych powołanych przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy i tytuł ...

10 stycznia 2013

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2013 roku

Szanowni Państwo Zamieszczamy w załączeniu link do ogłoszonych przez CKE  informatorów dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2013 roku.

7 listopada 2012
Starsze informacje