Strona główna

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Uczniowie klas ósmych rozpoczynają egzamin

23 maja br

23 maja 2023

Absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu

Informacja wstępna OKE w Krakowie

1 lipca 2022

Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty

  31 lipca 2020 roku tegoroczni absolwenci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. przedstawiono na briefingu, w którym wz ...

31 lipca 2020

Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą m ...

26 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

Zainteresowane szkoły mogą go przeprowadzić od 30 marca do 1 kwietnia 2020 roku

26 marca 2020

Mocne i słabe strony ósmoklasistów

CKE prezentuje wyniki diagnozy kompetencji

21 lutego 2019

Sprawdzian 2015, wyniki

Informacje o sprawdzianie przeprowadzanym 1 kwietnia 2015 r.

31 marca 2015

Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej, wyniki

Pierwszy ważny egzamin ucznia

1 kwietnia 2014

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej w latach 2002-2013

 

28 sierpnia 2013

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej

Zasady organizacji i przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012.

9 grudnia 2011
Starsze informacje