Strona główna

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminu

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziasiaj informację o wynikach egaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie 14-16 maja 2024 roku. Z wynikami uczniów z województwa lubelskiego oraz statystykami ogólnopolskimi mozna się zap ...

3 lipca 2024

Uczniowie klas ósmych napiszą swój pierwszy ważny egzamin

Za wszystkich zdających trzymamy kciuki!

13 maja 2024

Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 roku o godzinie 10.00 ósmoklasiści poznali wyniki egzaminu.Wszyscy zający mogą zobaczyć swoje szczegółowe wyniki w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU). Do serwisu można zalogować się loginem i hasłem otrzymanym w szkole. ...

3 lipca 2023

Uczniowie klas ósmych rozpoczynają egzamin

23 maja br

23 maja 2023

Absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu

Informacja wstępna OKE w Krakowie

1 lipca 2022

Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty

  31 lipca 2020 roku tegoroczni absolwenci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. przedstawiono na briefingu, w którym wz ...

31 lipca 2020

Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą m ...

26 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

Zainteresowane szkoły mogą go przeprowadzić od 30 marca do 1 kwietnia 2020 roku

26 marca 2020

Mocne i słabe strony ósmoklasistów

CKE prezentuje wyniki diagnozy kompetencji

21 lutego 2019

Sprawdzian 2015, wyniki

Informacje o sprawdzianie przeprowadzanym 1 kwietnia 2015 r.

31 marca 2015
Starsze informacje