Strona główna

Bezpieczny powrót do szkoły

Nowe Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

19 listopada 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał piątą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedmiotow ...

26 listopada 2020

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

26 sierpnia 2020

Aplikacja ProteGO Safe

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.

24 sierpnia 2020

Bezpieczny powrót do szkoły - katalog pytań i odpowiedzi

Q&A

20 sierpnia 2020

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

20 sierpnia 2020

Zamów środki ochrony dla swojej szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Dostępny jest już odpowiedni formularz.

18 sierpnia 2020

Lekcje w szkołach w czasie epidemii

Materiały informacyjne MEN

13 sierpnia 2020

Kształcenie w szkołach od 1 września 2020 roku

MEN kieruje projekty rozporządzeń do konsultacji

12 sierpnia 2020

Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego

Konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej

5 sierpnia 2020