Strona główna

Wydawanie opinii

Likwidacja, przekształcenia, przekazywanie publicznych szkół

W załącznikach poniżej przekazuję wewnętrzne procedury, ustalone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, dotyczące m.in. niezbędnej dokumentacji, którą należy dołączyć do wniosku, występując o opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie likwidacji, przekształcenia szkoły/placówki lub przekazania szkoły do prowadzenia podmiotowi innemu niż jednostka samorządu terytorialnego.

15 lutego 2018

Wykaz opinii kuratora dotyczących uchwał j.s.t. w sprawie projektów sieci szkół

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

5 kwietnia 2017

Opinie LKO w sprawie likwidacji, przekazania i przekształcenia szkół wydane w roku 2015/2016

  W załączniku poniżej znajdują się informacje dotyczące kierowanych do Lubelskiego Kuratora Oświaty wniosków właściwych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie likwidacji, przekazania i ...

18 listopada 2015

Opinie LKO w sprawie likwidacji, przekazania i przekształcenia szkół

Opiniowanie wniosków organów prowadzących w roku szkolnym 2014/ 2015

10 lutego 2015

Zmiany w sieci szkół w roku szkolnym 2013-2014

 

31 stycznia 2014