Strona główna

Kontrole wewnętrzne

Wyniki kontroli Archiwum zakładowego

...

6 lutego 2024

Kontrola ZUS 08.03.2022 r

Kontrola ZUS 08.03.2022 r

4 maja 2022

Najwyższa Izba Kontroli

Temat: Funkcjonowanie szkół w sytuacji zagrożenia COVID-19 ...

12 sierpnia 2021

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Zakres kontroli: Prawidłowość pobierania dochodów na rachunek budżetu państwa oraz prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w roku 2019. ...

13 stycznia 2021

Najwyższa Izba Kontroli

Temat: Indywidualizacja kształcenia po zmianach w przepisach prawa. ...

28 lutego 2020

Archiwum Państwowe - 2019-02-27

Temat: Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną wchodzącą do państwowego zasobu archiwalnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie ...

25 kwietnia 2019

Najwyższa Izba Kontroli - 2018-11-30

Temat: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez administrację publiczną i państwowe osoby prawne ...

25 kwietnia 2019

Państwowa Inspekcja Pracy - 2018-10-03

...

25 kwietnia 2019

Archiwum Państwowe - 2016-09-13

Tytuł: Kontrola archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Lublinie ...

25 kwietnia 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 2015-11-09

Temat kontroli: Prawidłowośc i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązny jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. ...

25 kwietnia 2019
Starsze informacje