Strona główna

Kształcenie specjalne i integracyjne

Szkolenie "Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - II etap edukacyjny"

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu "Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - II etap edukacyjny.

10 maja 2018

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

Komunikat MEN ws. organizacji zajęć indywidualnych

27 marca 2018

Wizyta Lubelskiego Kuratora Oświaty w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach

Spotkanie Lubelskiego Kuratora Oświaty z wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach

8 marca 2018

Konferencja dotyczaca edukacji włączającej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przejdź do - Konferencja dotyczaca edukacji włączającej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konferencja dotycząca edukacji włączającej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z udziałem Pani Joanny Wilewskiej - dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty.

7 grudnia 2017

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konferencja Prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty

11 września 2017

Indywidualizacja kształcenia

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

22 sierpnia 2017

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Publikacja na temat uprawnień dzieci z niepełnosprawnością

4 lipca 2014

Konkurs pt. „Szkoła przyjazna dla każdego”

Instytut Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i gimnazja do konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pt. „Szkoła przyjazna dla każd ...

18 października 2013

Ankieta oceny wykorzystania sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego wykorzystania środków dydaktycznych dostarczonych do szkół/placówek zakupionych ze środków projektu Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze spe ...

20 września 2013

Projekt pn. „Terpsychora do szkół” - edycja jesienna

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki realizuje projekt dr Bożeny W. Jakubczak pn. „Terpsychora do szkół” - edycja jesienna (4) współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Artb ...

17 września 2013
Starsze informacje Nowsze informacje