Strona główna

Mediacje

Konferencja dla mediatorów szkolnych i dyrektorów szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele - mediatorzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji na temat Planowanie pracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych, która odbędzie się 4 października 2022 r w godzinach 10.00-14.00 w sali B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

20 września 2022

Sądowy Uniwersytet dla Szkół

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie informuje, że z dniem 1 października 2022 roku zostaje reaktywowany Sądowy Uniwersytet dla Szkół.

20 września 2022

Kontynuacja programu "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole"

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie informuję, że nadal kontynuowany jest program pt.: "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole".

20 września 2022

Konkursy i olimpiada organizowane przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości

III edycji konkursu "Liga Sprawiedliwości", II edycji konkursu "Postaw na mediację" oraz trzeciej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

12 września 2022

Wprowadzenie w mediacje szkolne - szkolenie

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie w szkole klimatu sprzyjającego rozwiązywaniu konfliktów metodą mediacji.

18 sierpnia 2022

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki

Miejsce mediacji w dokumentacji szkoły/placówki: 1) zapisy w statucie szkoły/placówki: •    w działaniach mających na celu poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania przemocy w szkole,  radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych/kryzysowych,< ...

23 czerwca 2022

Konferencja dla mediatorów szkolnych

W październiku 2022 roku planowana jest konferencja dla mediatorów szkolnych, wpisanych na listę Kuratorium Oświaty w Lublinie. Omówione zostaną m. in. rekomendacje do dalszego działania, informacje o sposobach komunikacji między organami zaangażowanymi w porozumieniach mediacyjnych. O szczegółach powiadomimy w późniejszym terminie.

15 czerwca 2022

Druki do postępowania mediacyjnego

15 czerwca 2022

Konferencja podsumowująca program pilotażowy "Mediacje szkolne"

W dniu 10 czerwca 2022r. odbyła się konferencja podsumowująca program pilotażowy „Mediacje szkolne”, której organizatorami byli Lubelski Kurator Oświaty oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

15 czerwca 2022
Nowsze informacje