Strona główna

Akredytacja

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r.

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2010 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

28 grudnia 2009

Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna - Akredytacja

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej http://www.koweziu.edu.pl/moodle/ została utworzona Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna – Akredytacja, przezna ...

15 kwietnia 2009

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2009 r.

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2009 r. za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli...

5 stycznia 2009

Stanowisko MEN...

Stanowisko MEN w sprawie możliwości uzyskania akredytacji przez podmiot prowadzący oświatową działalność gospodarczą na terenie kilku województw.

6 sierpnia 2008

Informacja w sprawie ustalenia odpłatności obowiązującej w 2006 r.

Zgodnie z : - § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz.2247), - § 12 ust. 3 rozporządzenia ...

15 września 2006

Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (zawiera wzór wniosku o akredytację)

Szczegółowe informacje ...

15 września 2006

Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe informacje ...

15 września 2006
Nowsze informacje