Strona główna

Nagrody i odznaczenia

Wykaz odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę w 2019 r.

Wykaz osób odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę w 2019 r. w załączniku. Informacja o terminie i miejscu odbioru odznaczeń ukaże się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. ...

11 paĹşdziernika 2019

Obchody Dnia Edukacji Narodowej - Zamość

W dniu 9 października 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, obejmujące swym zasięgiem obszar działania Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie (powiat biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, m. Zamość). Organizatorami uroczystości, podczas której wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Tomaszowskiego byli: Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i Henryk Karwan Starosta Tomaszowski.

10 paĹşdziernika 2019

Zaproszenie na wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty zaprasza na wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. w następujących miejscach i terminach: 9 października 2019 roku, o godzinie 10:00 w I L ...

9 paĹşdziernika 2019

Wykaz odznaczonych Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę w 2019 r.

 Wykaz osób odznaczonych Medalem Srebrnym za Długoletną Służbę w załączniku. ...

8 paĹşdziernika 2019

Wykaz osób odznaczonych Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę w 2019 r.

Szanowni Państwo. Przedstawiamy osoby odznaczone Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Wykaz w załączeniu. Prosimy o śledzenie strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jeżeli otrzymamy z MEN Krzyże Zasługi oraz Medale Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę natychmiast z ...

8 paĹşdziernika 2019

Wykaz osób odznaczonych Medalem KEN na wniosek związków zawodowych w 2019 r.

Na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "Solidarność" oraz Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie Medalem KEN odznaczeni zostali związkowcy z województwa lubelskiego. Wykaz w załączniku. ...

3 paĹşdziernika 2019

Wykaz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2019 r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Nr 5 z dnia 26.09.2019 r., na podstawie art. 49 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodzeni ...

2 paĹşdziernika 2019

Wykaz osób wyróżnionych tytułem honorowego profesora oświaty, odznaczonych Medalem KEN oraz wyróżnionych nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2019 r.

Decyzją Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, po zaakceptowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej, honorowy tytuł honorowego profesora oświaty uzyskali następujący nauczyciele województwa lubelskiego: 1. Pani Małgorzata Czuj, nauczycielka plastyki i techniki ...

26 września 2019

Informacja o terminach wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r.

  Lubelski Kurator Oświaty informuje, że wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2019 r. odbędą się w następujących miejscach i terminach: 9 października 2019 roku, o godzinie 10:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B ...

16 września 2019

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz resortowych w 2019 r.

1. Ustala się następujace terminy składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe: o nadanie orderu i odznaczenia państwowego do dnia 31 stycznia 2019; o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do dnia

28 grudnia 2018
Starsze informacje Nowsze informacje