Strona główna

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zużytego i zbędnego składnika mienia ruchomego

 

12 stycznia 2018

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

21 czerwca 2017

Komunikat do organizatorów wypoczynku.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku, wszystkie organizacje pozarządowe które otrzymały dotację prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do K ...

30 maja 2017

Uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku. W załączeniu ogłoszenie oraz załączniki do ogłoszenia.

26 kwietnia 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ...

26 kwietnia 2017

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

1 marca 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w 2016 r. - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2016 r. - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

11 lipca 2016

Otwarty konkurs ofert dla JST - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Otwarty konkurs ofert dla JST na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim w 2016 r.- "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

11 lipca 2016

Konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016 - "Bezpieczna+"

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2016, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972)

21 czerwca 2016

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego

Informujemy, że do 31 maja 2016 r. trwa nabór wniosków o wsparcie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na o ...

20 maja 2016
Starsze informacje Nowsze informacje