Strona główna

Ogłoszenia

Odbiór pamiątkowych dyplomów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” wspólnie ze szkołami z całego kraju 9 listopada 2018 r. o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewała „Mazur ...

19 grudnia 2018

Dni wolne od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

14 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku. ...

14 maja 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2018 roku.

16 marca 2018

Ogłoszenie w sprawie zużytego i zbędnego składnika mienia ruchomego

 

12 stycznia 2018

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

21 czerwca 2017

Komunikat do organizatorów wypoczynku.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku, wszystkie organizacje pozarządowe które otrzymały dotację prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do K ...

30 maja 2017

Uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) uzupełniający otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku. W załączeniu ogłoszenie oraz załączniki do ogłoszenia.

26 kwietnia 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku. Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ...

26 kwietnia 2017

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2017 roku.

1 marca 2017
Starsze informacje Nowsze informacje