Strona główna

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Kuratorium Oświaty w Lublinie

Od dnia 08 października 2020 r. wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

7 października 2020

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. W załączeniu tabela z podziałem dotacji z uwzględnieniem form pr ...

17 lipca 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. W załączeniu tabela z podziałem dotacji z uwzględnieniem form prawnych ...

17 czerwca 2020

Uzupełniający konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) uzupełniający otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w ...

16 czerwca 2020

Konkurs na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty

2 czerwca 2020

Ważna informacja dot. konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS-CoV-2, Lubelski Kurator Oświaty przedłuża termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ...

16 marca 2020

Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organ ...

28 lutego 2020

Ogłoszenie w sprawie zużytego i zbędnego składnika mienia ruchomego Kuratorium Oświaty w Lublinie - samochód osobowy VW Passat (zakończone)

Przekazano do Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim ...

22 listopada 2019

Nabór uzupełniający na stanowisko doradcy metodycznego

  Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty

8 sierpnia 2019

Zostań nauczycielem doradcą metodycznym

Nabór kandydatów w województwie lubelskim

10 lipca 2019
Starsze informacje Nowsze informacje