Strona główna

Ogłoszenia

Nabór uzupełniający na stanowisko doradcy metodycznego

  Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty

8 sierpnia 2019

Zostań nauczycielem doradcą metodycznym

Nabór kandydatów w województwie lubelskim

10 lipca 2019

Informacja - termin podpisania umowy na organizację wypoczynku

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r., wszyscy organizatorzy którym przyznano dofinansowanie proszeni są o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym te ...

4 czerwca 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. W załączeniu tabela z podziałem dotacji z podziałem na formy prawne podmiot&oacut ...

29 maja 2019

Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organ ...

21 marca 2019

Ogłoszenie w sprawie zużytego i zbędnego składnika mienia ruchomego (zakończone)

Przekazano do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach ul. Puławska 4.   Treść ogłoszenia w załączonym pliku. ...

9 stycznia 2019

Odbiór pamiątkowych dyplomów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” wspólnie ze szkołami z całego kraju 9 listopada 2018 r. o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewała „Mazur ...

19 grudnia 2018

Dni wolne od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

14 grudnia 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku. ...

14 maja 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2018 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2018 roku.

16 marca 2018
Starsze informacje Nowsze informacje