Strona główna

Ogłoszenia

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ru ...

17 kwietnia 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2024 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2024 roku.

12 kwietnia 2024

Zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Uczniów

Zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Uczniów

4 stycznia 2024

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składn ...

4 grudnia 2023

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Oferty należy składać do 5 czerwca 2023 roku

25 maja 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 r.

19 maja 2023

Konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

22 marca 2023

Konkurs na stanowiska pracy w Szkołach Europejskich

Dokumenty można składać do 31 marca 2023 roku

21 marca 2023

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na lata szkolne 2022/2023 i 2023/2024 kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

8 lipca 2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r. W załączeniu tabela z podziałem dotacji z uwzględnieniem form prawnych podmiotów (w pliku Wyniki konkursu.pdf).

11 maja 2022
Starsze informacje