Strona główna

Zamówienia publiczne

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2022 roku.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ust ...

12 maja 2022

Organizacja wypoczynku letniego w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze ...

22 kwietnia 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.

Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduj ...

18 lutego 2022

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2021 roku.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjac ...

23 czerwca 2021

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2021 roku.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej kwoty 750 000 euro i nie mniejszej niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjac ...

14 czerwca 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego w 2021 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja wypoczynku letniego w 2021 roku dla uczniów szkół ...

31 maja 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) ...

19 lutego 2021

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z woj. lubelskiego.

W nawiązaniu do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ...

1 lipca 2020

Zestawienie ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2020 r.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogi ...

17 czerwca 2020

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2020 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnus&o ...

3 czerwca 2020
Starsze informacje Nowsze informacje