Jesteś tutaj: Strona główna / BIP / Kuratorium

Strona główna

Kuratorium

Status prawny

Kuratorium Oświaty w Lublinie działa na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.); ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230); ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ...

7 grudnia 2022

Organizacja

7 grudnia 2022

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe ...

7 grudnia 2022

Sprawozdania i rejestry

7 grudnia 2022

Archiwum zakładowe

7 grudnia 2022

Kontrole zewnętrzne

Kontrole spoza nadzoru pedagogicznego Ewaluacje Kontrole doraźne

7 grudnia 2022

Kierownictwo

Lubelski Kurator Oświaty   Tomasz Szabłowski     tel.: 81-538-52-22       I Wicekurator     Barbara Grzesiak     tel.: 81-538-52-22      ...

7 grudnia 2022

Kontakt

< ...

7 grudnia 2022