Strona główna

Dzieci ukraińskie w szkole

Świetlica dla dzieci z Ukrainy

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00.

20 września 2022

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, ...

17 sierpnia 2022

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Рання підтримка розвитку дитини - підтримка дітей з України

14 czerwca 2022

Podziękowania od kurator Obwodu Zakarpackiego

Piękne świadectwo polsko-ukraińskiej solidarności

18 maja 2022

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmokla ...

31 marca 2022

Chatbot informacyjny – pomoc w języku polskim i ukraińskim

Jesteś rodzicem z Ukrainy i chcesz uzyskać informację o zapisie dziecka do szkoły? Zależy ci na kontynuowaniu stu ...

31 marca 2022

Zatrudnianie w szkole na stanowiskach pedagogicznych oraz pomocy nauczyciela

Інформація для громадян України

30 marca 2022

Egzaminy zewnętrzne w 2022 roku

Informacja CKE dla zdających - obywateli Ukrainy

28 marca 2022

Przyjmowanie do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy

List Ministra Edukacji i Nauki

25 marca 2022

Nauka języka polskiego online

Вивчення польської мови для вчителів та працівників освіти з України

23 marca 2022
Starsze informacje