Strona główna

Kontrole wewnętrzne

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie "Realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli".

28 stycznia 2016

Lubelski Urząd Wojewódzki

Temat kontroli: Ocena realizacji zadania inwestycyjnego. ...

24 kwietnia 2015

Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych. ...

19 lutego 2014

Archiwum Państwowe

 Kontrola Archiwum Państwowego mająca na celu ocenę realizacji przez Kuratorium Oswiaty w Lublinie obowiązków z art. 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ...

19 lutego 2014

Kontrole zewnętrzne

    L.P Termin Jednostka kontrolująca

5 listopada 2007
Nowsze informacje