Strona główna

Kontrole zewnętrzne

Lubelski Urząd Wojewódzki

Temat kontroli: Ocena realizacji zadania inwestycyjnego. ...

24 kwietnia 2015

Najwyższa Izba Kontroli

Temat kontroli: Efekty kształcenia w szkołach niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych. ...

19 lutego 2014

Archiwum Państwowe

 Kontrola Archiwum Państwowego mająca na celu ocenę realizacji przez Kuratorium Oswiaty w Lublinie obowiązków z art. 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ...

19 lutego 2014

Kontrole zewnętrzne

    L.P Termin Jednostka kontrolująca

5 listopada 2007
Nowsze informacje