Książka teleadresowa - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Wydział:
Funkcja:
Znajdź:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/DelegaturaTelefonPokój
1 Babiak Wojciech kierowca    DZ w Zamościu     
2 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833420597  231 
3 Bartoszczyk-Trochimiuk Aneta wizytator    DZ w Zamościu  84 6385743 w.25 
4 Bojar Małgorzata wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 5385254  314 
5 Brewczak Agnieszka starszy inspektor  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 53 85 212  212 
6 Brutkowska Małgorzata wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 252  322 
7 Czochór Wioletta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 258  328 
8 Denejko Elżbieta dyrektor wydziału  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  815385232  302 
9 Drożdżowska-Rejmak Dorota starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  815385203  203 
10 Dudek Marek starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385245  315 
11 Dudzińska Halina starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 53 85 238  308 
12 Duklewska Bożena wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
13 Dziechciarz Grażyna p.o. zastępca dyrektora  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  0815385246  316 
14 Dziuba Bożena dyrektor wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
15 Fabrycka Brygida starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  205 
16 Filipowska Beata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 5385236  306 
17 Gawryszuk Edyta starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  83 3426862  205 
18 Gąbka Seweryn z-ca dyr. wydziału  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  815385209  209 
19 Głowacki Przemysław wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  234 
20 Grab Łukasz starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
21 Gralewska Urszula starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
22 Gruszka Maria starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
23 Grzesiak Barbara starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
24 Grzeszczyk Marzenna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  815385204  204 
25 Haczewski Andrzej informatyk  Zespół Obsługi Informatycznej  KO LUBLIN  81 53 85 268  309 
26 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
27 Jakubiak Agnieszka wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  83 343 81 73  206 
28 Jańczyk Marta starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 277  107 
29 Jaremko Krzysztof wizytator    DZ w Zamościu  846385743 w. 29 
30 Jezior Weronika starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 202  202 
31 Kahan Alina specjalista    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 41  1c 
32 Kępka Zbigniew wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 5385210  210 
33 Kiec Małgorzata dyrektor delegatury    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  207 
34 Kielch Szymon informatyk  Zespół Obsługi Informatycznej  KO LUBLIN  81 53 85 267  309 
35 Kisiak Agnieszka inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 200 
36 Klajnert Paweł kierowca    DCH w Chełmie  82 5631960 w.27  228 
37 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 228  308 
38 Koper Anna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
39 Kostecka Maria specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385222  112 
40 Kostecki Dariusz wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w.10  226a 
41 Kotyło Grzegorz starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 274  104 
42 Krawczyk Barbara starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
43 Kurzyńska Dorota starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 20  20 
44 Kwaśniewska Ewa starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
45 Kwieciński Arkadiusz dyrektor delegatury    DCH w Chełmie  825631960  223a 
46 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator    DCH w Chełmie  82 563 19 60 w. 28  227a 
47 Małek Joanna starszy specjalista  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  81 53 85 271  101 
48 Michalczuk Elżbieta Małgorzata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 260  330 
49 Michalska Eliza wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 258  328 
50 Mirończuk Łukasz kierowca    DBP w Białej Podlaskiej  833431758  236 
51 Misiak Jolanta dyrektor wydziału  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 207  207 
52 Misiuk Teresa Kurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
53 Mrozik Zbigniew kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 261 
54 Nastaj Katarzyna radca prawny  Zespół Radców Prawnych  KO LUBLIN    110 
55 Noskowicz Dariusz starszy specjalista  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 206  206 
56 Olszewska Renata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
57 Orzeszko Eliza wizytator    DCH w Chełmie  82 5631960 w.22  224 
58 Ostrowska Marzanna dyrektor wydziału  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 243  313 
59 Pacek Justyna starszy specjalista  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
60 Pachla Agnieszka wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w.38  18 
61 Paluch Krzysztof starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 235  305 
62 Pawelec Marta starszy specjalista    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 28 
63 Pawłowicz Maria wizytator    DCH w Chełmie  82 5631960 w.20  224 
64 Pawłowski Artur starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 214  214 
65 Pączek Marta starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385217  107 
66 Pelak Eugeniusz Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385222  112 
67 Piszcz Barbara starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 248  318 
68 Płonka Sebastian starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  815385237  307 
69 Podkańska Ewa starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 53 85 234  304 
70 Poważyńska Agnieszka główny księgowy  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  81 5385219  109 
71 Poździk Marzena starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 31  11 
72 Puźniak Piotr koordynator  Zespół Obsługi Informatycznej  KO LUBLIN  81 53 85 231  301 
73 Pyrz Joanna specjalista  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385242  312 
74 Rećko Jan starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 240  310 
75 Rosiak Renata starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 275  105 
76 Rybicki Marcin starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 251  321 
77 Sadowska Agnieszka wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 5385247  317 
78 Sawicka Krystyna starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 31  226 
79 Sępoch Aleksandra p.o. dyrektor wydziału  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  815385213  213 
80 Skutnik Jan starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 53 85 216  216 
81 Smolarz Artur starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 264 
82 Smolarz Artur stanowisko ds. BHP    KO LUBLIN  081 53 85 264 
83 Sobiech Elżbieta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
84 Sobiesiak Anna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 275  106 
85 Startek Anna starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 30  10 
86 Staszczyk Dominika starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 5385247  317 
87 Suchodolska Monika wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 262  322 
88 Sułkowski Dariusz starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 39  221a 
89 Surma Jerzy starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 215  215 
90 Szczepanik Piotr Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
91 Szczepińska Anna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385241  311 
92 Szubińska Urszula wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  83 3426862  204 
93 Szwaj Marcin starszy inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
94 Świątek Andrzej wizytator    DZ w Zamościu  846385743 w. 39  19 
95 Tatarczak Marta starszy specjalista  Zespół Księgowy  KO LUBLIN  81 53 85 272  102 
96 Tempes Aneta starszy specjalista  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 205  205 
97 Trochimiuk Beata specjalista    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  207 
98 Tusińska Anna starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
99 Wac Robert kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 261 
100 Wachowska Monika starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385263 
101 Walczak Ewa starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 244  314 
102 Wereszczynski Rafał radca prawny  Zespół Radców Prawnych  KO LUBLIN    101 
103 Wnuk Barbara specjalista    DCH w Chełmie  825631960 w. 30  226 
104 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 38  221 
105 Wójcik Beata starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 53 85 211  211 
106 Wysk Krzysztof inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385200 
107 Zakrzewska Ewelina wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 257  327 
108 Zarajczyk-Gorzko Małgorzata wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 257  327 
109 Zbroińska Diana starszy inspektor    DCH w Chełmie  825631960  223 
110 Zuń Janusz starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
111 Żelisko Marek starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833420597  231 
112 Żur Monika dyrektor delegatury    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w.23  1a