Telefony - książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie

Oddział:
Wydział:
Funkcja:
Znajdź:

Lp.Nazwisko i imięFunkcjaWydziałKuratorium/DelegaturaTelefonPokój
1 Bachonko-Breczko Barbara starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833420597  231 
2 Baranowska Małgorzata specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 279  107 
3 Bejster Ewa starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 22  224 
4 Borowska Anna Maria starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  206 
5 Czochór Wioletta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 246  316 
6 Ćwiek Bożena dyrektor wydziału  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385240  310 
7 Denejko Elżbieta dyrektor wydziału  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 53 85 232  302 
8 Drożdżowska-Rejmak Dorota wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 252  322 
9 Dudek Marek wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385242  314 
10 Dudzińska-Zuchniarz Halina starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 231  301 
11 Dziechciarz Grażyna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 259  329 
12 Dziuba Bożena dyrektor wydziału  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 218  108 
13 Fabrycka Brygida starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426862  205 
14 Filipowska Beata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 5385238  308 
15 Fim Elżbieta wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385252  322 
16 Gawryszuk Edyta wizytator    DBP w Białej Podlaskiej     
17 Gąbka Seweryn z-ca dyr. wydziału  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  815385209  209 
18 Grab Łukasz starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
19 Gralewska Urszula starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
20 Grodecka Teresa starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  233 
21 Gruszka Maria starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 26 
22 Gryz Grażyna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 203  203 
23 Grzesiak Barbara starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 251  321 
24 Grzeszczyk Marzenna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  815385204  204 
25 Guzowska Anna specjalista  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 283  213 
26 Ilczuk Hanna starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  234 
27 Jachimczuk Stanisław starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 33  13 
28 Janeczko Marta główny księgowy    KO LUBLIN  815385220  110 
29 Jedlińska Bożenna starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 210  210 
30 Jezior Weronika starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 202  202 
31 Kahan Alina starszy inspektor    DZ w Zamościu  846385743 w. 41  1c 
32 Kiec Małgorzata dyrektor delegatury    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  207 
33 Kielch Szymon informatyk  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 286 
34 Kisiak Agnieszka robotnik gospodarczy  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 200 
35 Klajnert Paweł kierowca    DCH w Chełmie  82 5631960 w.27  228 
36 Kondratowicz Marzanna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 236  306 
37 Koper Anna starszy wizytator  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  081 53 85 201  201 
38 Kostecka Maria specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385222  112 
39 Kostecki Dariusz wizytator    DCH w Chełmie     
40 Kotyło Grzegorz starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 217  107 
41 Kowalczyk Stanisław starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 39  19 
42 Krawczyk Barbara starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 22 
43 Kurzyńska Dorota starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 20  20 
44 Kwaśniewska Ewa starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
45 Kwiatek Renata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 248  318 
46 Kwieciński Arkadiusz dyrektor delegatury    DCH w Chełmie  825631960  223a 
47 Lelonek Jan starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 37  14 
48 Lik-Matuła Ewa starszy wizytator    DCH w Chełmie  (82) 563 14 36, 563 19 60 w. 28  227 
49 Małek Joanna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 287  107 
50 Mazur Grażyna specjalista  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 212  212 
51 Michalczuk Elżbieta Małgorzata wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 246  316 
52 Mieczan Anna starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 38  18 
53 Mirończuk Łukasz kierowca    DBP w Białej Podlaskiej  833431758  236 
54 Misiak Jolanta dyrektor wydziału  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 207  207 
55 Misiuk Teresa Kurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
56 Noskowicz Dariusz starszy informatyk  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 206  206 
57 Olszewska Renata starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 233  303 
58 Ostrowska Marzanna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 257  327 
59 Pacek Justyna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 273  103 
60 Paluch Krzysztof starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  081 53 85 235  305 
61 Pawelec Marta specjalista    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 28 
62 Pawłowski Artur starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 214  214 
63 Pączek Marta starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385219  109 
64 Pelak Eugeniusz Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  815385225  312 
65 Pełka-Pryszcz Elżbieta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 260  330 
66 Piątek Jolanta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
67 Piszcz Barbara wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 248  318 
68 Płonka Sebastian starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  815385237  307 
69 Podkańska Ewa starszy wizytator  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  81 53 85 234  304 
70 Poździk Marzena starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 31  11 
71 Pyrz Joanna specjalista  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385225  312 
72 Radej Henryk starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 26  227a 
73 Rećko Jan starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
74 Rogowska Halina starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833426861  234 
75 Romaniuk Ewa starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 239  309 
76 Rosiak Renata starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 274  104 
77 Rybicki Marcin wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 251  321 
78 Sawicka Krystyna starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 31  226 
79 Sawicka Teresa starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 29 
80 Sępoch Aleksandra p.o. dyrektor wydziału  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  815385211  211 
81 Siedlecka Alicja starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 25 
82 Siwek Paweł starszy informatyk  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 268 
83 Skutnik Jan wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  81 53 85 216  216 
84 Smolarz Artur specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 264 
85 Smolarz Artur stanowisko ds. BHP    KO LUBLIN  081 53 85 264 
86 Smutek Łukasz specjalista  Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  KO LUBLIN  815385297  307 
87 Sobiech Elżbieta starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 249  319 
88 Sobiesiak Anna starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 277  109 
89 Startek Anna starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 30  10 
90 Steć Danuta z-ca dyr. wydziału  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385245  315 
91 Sułkowski Dariusz starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 39  221a 
92 Surma Jerzy starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 215  215 
93 Surma Jerzy stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych    KO LUBLIN     
94 Szczepanik Piotr Wicekurator Oświaty    KO LUBLIN  81 53 85 222  112 
95 Szczepińska Anna starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  815385241  311 
96 Szczyrba Lucyna starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 20  224 
97 Szumera Monika wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 244  314 
98 Szwaj Marcin inspektor  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385256  326 
99 Tatarczak Marta starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  81 53 85 272  102 
100 Tempes Aneta starszy specjalista  Wydział Pragmatyki Zawodowej i Analiz  KO LUBLIN  81 53 85 205  205 
101 Trochimiuk Beata specjalista    DBP w Białej Podlaskiej  833438173  207 
102 Tusińska Anna starszy wizytator  Wydział Edukacji Specjalnej i Wspomagania  KO LUBLIN  081 53 85 208  208 
103 Tynowska Alicja starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 258  328 
104 Tywoniuk - Małysz Aneta starszy wizytator    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 32  12 
105 Wac Robert kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  081 53 85 261 
106 Wachowska Monika starszy specjalista  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385263 
107 Walczak Ewa wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  81 53 85 243  314 
108 Wereszczynski Rafał radca prawny  Zespół Radców Prawnych  KO LUBLIN  81 53 85 271  101 
109 Wnuk Barbara specjalista    DCH w Chełmie  825631960 w. 30  226 
110 Wołczuk Elżbieta starszy wizytator    DCH w Chełmie  825631960 w. 38  221 
111 Wysk Krzysztof kierowca  Wydział Ekonomiczno - Administracyjny  KO LUBLIN  815385261 
112 Zbroińska Diana starszy inspektor    DCH w Chełmie  825631960  223 
113 Ziemiński Tadeusz kierowca    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w. 36   
114 Zuń Janusz starszy wizytator  Wydział Kształcenia Ogólnego  KO LUBLIN  081 53 85 247  317 
115 Żelisko Marek starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833420597  231 
116 Żukowska Wanda starszy wizytator    DBP w Białej Podlaskiej  833438478  235 
117 Żur Monika dyrektor delegatury    DZ w Zamościu  84 638 57 43 w.23  1a