OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

Niniejsza aplikacja umożliwia uzyskanie informacji o wolnych miejscach pracy w szkołach w województwie lubelskim. Procedura naboru kandydatów jest prowadzona przez dyrektorów odpowiednich szkół/ placówek jako pracodawców dla nauczycieli i to do nich należy kierować stosowne wnioski wraz z wymaganą podczas rekrutacji dokumentacją.

Miejscowość
Przedmiot
Słowo kluczowe
 
Powiat
Gmina
Wymiar zatrudnienia
Strona <<  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>  
Lp. Szkoła Miejscowość Przedmiot Tytuł Termin składania dok. Wymiar godzin Wymiar zatrudnienia  
1 Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej Urszulin Nauczanie początkowe kształcenie zintegrowane Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasy I-III 2022-06-30 18 wakat szczegóły
2 Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii Szczebrzeszyn Nauczanie początkowe kształcenie zintegrowane Zatrudnię nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 2022-06-30 12 wakat szczegóły
3 Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1 w Lublinie Lublin Matematyka nauczyciel matematyki 2022-06-30 20 wakat szczegóły
4 Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie Dys Język polski nauczyciel j. polskiego i logopeda 2022-06-30 10 zastępstwo szczegóły
5 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Chełm Język niemiecki Nauczyciel języka niemieckiego 2022-06-30 4 wakat szczegóły
6 Technikum Transportowo-Komunikacyjne Lublin Język polski nauczyciel języka polskiego 2022-06-30 18 wakat szczegóły
7 Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie Dys Język angielski Nauczyciel j. angielskiego 2022-06-30 15 wakat szczegóły
8 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Chełm Język hiszpański Nauczyciel języka hiszpańskiego 2022-06-30 4 wakat szczegóły
9 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina w Lublinie Lublin Informatyka Nauczyciel informatyki 2022-06-30 5 wakat szczegóły
10 Technikum Nr 1 w Chełmie Chełm Informatyka nauczyciel informatyki 2022-06-30 10 wakat szczegóły
11 Technikum Nr 1 w Chełmie Chełm Inna specjalność ogólnokształcąca wychowawca w internacie 2022-06-30 22 wakat szczegóły
12 Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące Lublin Informatyka Nauczyciel informatyki 2022-06-30 18 wakat szczegóły
13 III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie Chełm Inna specjalność ogólnokształcąca Nauczyciel specjalizacji policyjnej 2022-06-30 4 wakat szczegóły
14 Przedszkole nr 4 w Lublinie Lublin Język angielski Nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu 2022-06-30 9 wakat szczegóły
15 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina w Lublinie Lublin Historia Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 2022-06-30 11 wakat szczegóły
16 Technikum Nr 1 w Chełmie Chełm Historia i społeczeństwo nauczyciel historii i społeczeństwa 2022-06-30 10 wakat szczegóły
17 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie Chełm Geografia Nauczyciel geografii 2022-06-30 4 wakat szczegóły
18 Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach Nałęczów Historia nauczyciel historii 2022-06-30 3 wakat szczegóły
19 Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii Szczebrzeszyn Geografia nauczyciel geografii 2022-06-30 4 wakat szczegóły
20 Technikum Nr 1 w Chełmie Chełm Doradztwo zawodowe doradca zawodowy 2022-06-30 11 wakat szczegóły