OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI

Niniejsza aplikacja umożliwia uzyskanie informacji o wolnych miejscach pracy w szkołach w województwie lubelskim. Procedura naboru kandydatów jest prowadzona przez dyrektorów odpowiednich szkół/ placówek jako pracodawców dla nauczycieli i to do nich należy kierować stosowne wnioski wraz z wymaganą podczas rekrutacji dokumentacją.

Miejscowość
Przedmiot
Słowo kluczowe
 
Powiat
Gmina
Wymiar zatrudnienia
Strona <<  [1] [2] [3] [4] >>  
Lp. Szkoła Miejscowość Przedmiot Tytuł Termin składania dok. Wymiar godzin Wymiar zatrudnienia  
1 Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej Szewnia Górna Język angielski nauczyciel języka angielskiego 2018-04-25 15 zastępstwo szczegóły
2 Szkoła Podstawowa w Białowoli Białowola Inna specjalność ogólnokształcąca Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2018-04-30 1 wakat szczegóły
3 Szkoła Podstawowa w Święcicy Wierzbica Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe 2018-04-30 10 wakat szczegóły
4 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Gimnazjum w Łomazach Łomazy Psychologia psycholog szkolny 2018-05-07 22 zastępstwo szczegóły
5 Szkoła Podstawowa w Wożuczynie Rachanie Edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 2018-05-07 1 wakat szczegóły
6 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach Spiczyn Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe 2018-05-14 10 wakat szczegóły
7 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu Charlęż Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodwoe 2018-05-21 10 wakat szczegóły
8 Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie Lublin Informatyka Zatrudnię nauczyciela informatyki 2018-05-27 10 wakat szczegóły
9 Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2 w Lublinie Lublin Zawodowe Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu kucharz 2018-05-31 22 wakat szczegóły
10 Szkoła Policealna Specjalna nr 11 w Lublinie Lublin Zawodowe Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu archiwista 2018-05-31 18 wakat szczegóły
11 Technikum Specjalne Nr 2 w Lublinie Lublin Zawodowe Magister fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym 2018-05-31 18 wakat szczegóły
12 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 54 Lublin Wychowanie fizyczne nauczyciel wychowania fizycznego 2018-05-31 18 wakat szczegóły
13 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju Biłgoraj Edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 2018-06-08 4 wakat szczegóły
14 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju Biłgoraj Geografia nauczyciel geografii 2018-06-08 10 wakat szczegóły
15 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju Biłgoraj Technika nauczyciel techniki 2018-06-08 9 wakat szczegóły
16 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju Biłgoraj Matematyka nauczyciel matematyki 2018-06-08 14 wakat szczegóły
17 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju Biłgoraj Język polski nauczyciel języka polskiego 2018-06-08 10 wakat szczegóły
18 Szkoła Podstawowa w Kalinowicach Kalinowice Edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 2018-06-22 2 wakat szczegóły
19 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy Sosnowica Psychologia psycholog szkolny 2018-06-30 10 wakat szczegóły
20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach Malice Edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel edugacji dla bezpieczeństwa 2018-06-30 1 wakat szczegóły