Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Konkursy na dyrektora szkoły / artykuł / treść archiwalna

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujace w 2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2021-03-11 07:53:35 zmodyfikowana przez Kielch Szymon
Zobacz aktualną treść
11 marca 2021

Uwaga!
1. Wnioski o przekazanie środków (załącznik nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (załącznik nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (podpisane skany) na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.

2. Ważne terminy dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy (zawarte w porozumieniu):

  • do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone odsetki od otrzymanych środków – termin zwrotu odsetek na rachunek LUW w Lublinie;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym gmina otrzymała dofinansowanie – termin złożenia miesięcznego rozliczenia;
  • 17 grudnia 2021 r. – ostateczny termin składania wniosków o przekazanie środków w 2021 r.;
  • 31 grudnia 2021 r. – ostateczny termin wykorzystania środków otrzymanych w 2021 r.;
  • 07 stycznia 2022 r. – ostateczny termin zwrotu odsetek oraz niewykorzystanych w 2021 r. środków / termin przekazania rozliczenia za miesiąc grudzień 2021 r.

Kontakt w sprawach dotyczących dofinansowania młodocianych:
Grzegorz Kotyło, tel. 81 5385274

Autor: Kotyło Grzegorz