Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / Konkursy i olimpiady / artykuł / treść archiwalna

Kontrole planowe 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2021-01-19 14:59:04 zmodyfikowana przez Pawelec Marta
Zobacz aktualną treść
19 stycznia 2021

 

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
 WES.5532.9.2020.SG  Gąbka Seweryn  04.03.2020   WES.5532.9.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 24 - 200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2b  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.10.2020.SG  Gąbka Seweryn  05.03.2020  WES.5532.10.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 23 - 100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2   Nie wydano zaleceń
 WES.5532.7.2020.SG  Gąbka Seweryn  02.03.2020  WES.5532.7.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 21 - 040 Świdnik, ul. C.K. Norwida 2a  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.19.2020.SG   Gąbka Seweryn  10.03.2020  WES.5532.19.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 4, 20 - 078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.8.2020.SG   Gąbka Seweryn  03.03.2020  WES.5532.8.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, 20 - 530 Lublin, ul. Radości 8  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.11.2020.SG   Gąbka Seweryn  06.03.2020  WES.5532.11.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7, 20 - 027 Lublin,
ul. Karłowicza 4
Wydano 1 zalecenie. Patrz protokół kontroli
 WES.5532.20.2020.SG  Gąbka Seweryn  21.10.2020  WES.5532.20.2020.SG   Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1, ul. Pogodna 54,
20 -337 Lublin
 Nie wydano zaleceń
 WKO.5532.2.2020.WCH  Wioletta Czochór  01.10.2020  WKO.5532.2.2020.WCH w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach

 

zaleceń nie wydano

 

 

 

 WKO.5532.6.2020.DSt  Dominika Staszczyk  27.10.2020  WKO.5532.6.2020.DSt w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła"
w Lublinie
zaleceń nie wydano 
 WKO.5532.7.2020.MD  Marek Dudek  27.10.2020  WKO.5532.7.2020.MD  w zakresie zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WES.5532.21.2020.SG Seweryn Gąbka 30.11.2020 WES.5532.21.2020.SG Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3, ul. Rzeckiego 21,
20 -637 Lublin
Nie wydano zaleceń
 WES.5532.23.2020.SG  Seweryn Gąbka  01.12.2020  WES.5532.23.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puławach, Aleja Królewska 19, 24-100 Puławy  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.24.2020.SG  Seweryn Gąbka  04.12.2020  WES.5532.24.2020.SG  Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dęblinie, ul. Podchorążych 8a, 08-530 Dęblin  Nie wydano zaleceń
 WES.5532.26.2020.SG  Seweryn Gąbka  03.12.2020   WES.5532.26.2020.SG   Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 77, 23-300 Janów Lubelski  Nie wydano zaleceń
DCH.5532.4.2020.EO Eliza Orzeszko 24.11.2020 DCH.5532.4.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm Nie wydano zaleceń
DCH.5532.5.2020.EO Eliza Orzeszko 25.11.2020 DCH.5532.5.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm Nie wydano zaleceń
DCH.5532.6.2020.EO Eliza Orzeszko 26.11.2020 DCH.5532.6.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Partyzantów 27-29, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5532.7.2020.EO Eliza Orzeszko 27.11.2020 DCH.5532.7.2020.EO Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych w Chełmie, ul. Wojsławicka 8a, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5532.8.2020.EL Ewa Lik-Matuła 18.11.2020 DCH.5532.8.2020.EL Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.9.2020.EL Ewa Lik-Matuła 19.11.2020 DCH.5532.9.2020.EL Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A.Jaworskiego w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5532.10.2020.DK Dariusz Kostecki 20.11.2020 DCH.5532.10.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcacym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Nie wydano zaleceń
DCH.5532.11.2020.KS Krystyna Sawicka 20.11.2020 DCH.5532.10.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleberga we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4 , 22-200 Włodawa Nie wydano zaleceń
DCH.5532.12.2020.DK Dariusz Kostecki 26.11.2020 DCH.5532.10.2020.DK Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw Nie wydano zaleceń

 

Autor: Pawłowski Artur