Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / Konkursy i olimpiady / artykuł / treść archiwalna

Informacja na temat funkcjonowania szkół w województwie lubelskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
To jest treść archiwalna z dnia 2020-10-21 11:58:16 zmodyfikowana przez Misiak Jolanta
Zobacz aktualną treść
21 października 2020

 

Prezentowane w załączniku dane dotyczą placówek, w których dyrektor - na podstawie pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego – zawiesił tradycyjną formę zajęć dla wszystkich oddziałów w szkole (rubryka – zawieszenie całej działalności) lub wprowadził zdane nauczanie tylko dla określonej grupy uczniów, klas lub oddziałów (rubryka - zawieszenie częsciowe; model hybrydowy/ mieszany). Dane opracowano na podstawie informacji przekazanej do Lubelskiego Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół i placówek.

Dane będą publikowane codziennie, od poniedziałku do piątku, ok. godziny 11.00

Przypominamy jednocześnie, że od 19.10.2020 uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną, będą mieli lekcje na odległość, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym).
 


Podstawa prawna: § 18. ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  - „3. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1-2a, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych”.


 

Autor: Misiak Jolanta