Kuratorium Oświaty w Lublinie

KONTROLE PLANOWE 2017

24 kwietnia 2017

Sygnatura protokołu kontroli Imię i nazwisko   wizytatora  przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa szkoły/placówki: adres Zaleceń wydano
WKZ.5532.1.2017.KP  Krzysztof Paluch  05.04.2017  WKZ.5532.1.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Brak
 WKZ.5532.2.2017.KP  Krzysztof Paluch  05.04.2017  WKZ.5532.2.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.3.2017.KP  Krzysztof Paluch  07.04.2017  WKZ.5532.3.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5532.4.2017.KP Krzysztof Paluch 07.04.2017  WKZ.5532.4.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, ul. Wiślana 3b, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5532.5.2017.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  28.04.2017  WKZ.5532.5.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Technikum nr 2 w w Zespole Szkół nr 1  w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik Wydano 6 zaleceń - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.6.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  25.04.2017  WKZ.5532.6.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.7.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  28.04.2017  WKZ.5532.7.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum nr 1 w  PCEZ w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik Brak
 WKZ.5532.8.2017.KP  Krzysztof Paluch  26.04.2017  WKZ.5532.8.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.9.2017.KP  Krzysztof Paluch  26.04.2017  WKZ.5532.9.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10, 08-500 Ryki Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.10.2017.RO  Renata Olszewska  25.04.2017  WKZ.5532.10.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Puławach, ul. Polna 18, 24-100 Puławy Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.11.2017.RO  Renata Olszewska  25.04.2017  WKZ.5532.11.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.12.2017.UG  Urszula Gralewska  26.04.2017  WKZ.5532.12.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów Brak
 WKZ.5532.13.2017.UG  Urszula Gralewska  22.09.2017  WKZ.5532.13.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna Brak
 WKZ.5532.14.2017.UG  Urszula Gralewska  27.09.2017  WKZ.5532.14.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Branżowa Szkoła Spożywcza I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin Brak 
 WKZ.5532.15.2017.UG  Urszula Gralewska  25.05.2017  WKZ.5532.15.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum Przemysłu Spożywczego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin Brak
 WKZ.5532.16.2017.SP  Sebastian Płonka  25.04.2017  WKZ.5532.16.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy Brak
 WKZ.5532.17.2017.MK  Marzanna Kondratowicz  20.04.2017  WKZ.5532.17.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Łukowie Brak
 WKZ.5532.18.2017.EP  Ewa Podkańska  26.04.2017 WKZ.5532.18.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Brak
 WKZ.5532.19.2017.EP  Ewa Podkańska  26.04.2017 WKZ.5532.19.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
WKZ.5532.20.2017.BF Beata Filipowska  14.04.2017 WKZ.5532.20.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKZ.5532.21.2017.BF Beata Filipowska  26.04.2017 WKZ.5532.21.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum Zawodowe w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski Brak
WKZ.5532.22.2017.BF Beata Filipowska  14.04.2017 WKZ.5532.22.2017 Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum Zawodowe w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski Brak
WKZ.5532.23.2017.KP  Krzysztof Paluch  31.05.2017  WKZ.5532.23.2017.KP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie, ul. Długa 6, 20-346 Lublin Brak
WKZ.5532.24.2017.KP  Krzysztof Paluch 31.05.2017  WKZ.5532.24.2017.KP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKZ.5532.25.2017.KP  Krzysztof Paluch  05.06.2017  WKZ.5532.25.2017.KP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie Brak
WKZ.5532.26.2017.KP  Krzysztof Paluch  05.06.2017  WKZ.5532.26.2017.KP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Technikum w Zespole Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16c, 24-320 Poniatowa Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
WKZ.5532.27.2017.KP  Krzysztof Paluch  29.05.2017  WKZ.5532.27.2017.KP Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Brak
WKZ.5532.28.2017.MK  Marzanna Kondratowicz  26.05.2017  WKZ.5532.28.2017.MK Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie, Al. Kościuszki 10, 21-400 Łuków Brak
WKZ.5532.29.2017.UG  Urszula Gralewska  29.05.2017  WKZ.5532.29.2017.UG Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna Brak
WKZ.5532.30.2017.MK  Marzanna Kondratowicz  26.05.2017  WKZ.5532.30.2017 Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie, Al. Kościuszki 10, 21-400 Łuków Brak
WKZ.5532.31.2017.UG  Urszula Gralewska  30.05.2017  WKZ.5532.31.2017.UG Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 w Zespole Szkół nr 6 w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin Brak
WKZ.5532.32.2017.KP  Krzysztof Paluch  30.05.2017  WKZ.5532.32.2017.KP Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.33.2017.EP  Ewa Podkańska  05.06.2017  WKZ.5532.33.2017.EP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.34.2017.EP  Ewa Podkańska  05.06.2017  WKZ.5532.34.2017.EP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.35.2017.EP  Ewa Podkańska  09.06.2017  WKZ.5532.35.2017.EP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Bychawie, ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.36.2017.EP  Ewa Podkańska  09.06.2017  WKZ.5532.36.2017.EP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie, ul. Reymonta 4b, 23-100 Bychawa Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.37.2017.EP  Ewa Podkańska  14.06.2017  WKZ.5532.37.2017.EP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, ul. Różana 8, 21-025 Niemce Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.38.2017.EP  Ewa Podkańska  08.06.2017  WKZ.5532.38.2017.EP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racłwickie 5, 20-950 Lublin  Brak
 WKZ.5532.39.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  02.06.2017  WKZ.5532.39.2017.HD Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie, ul. Podwale 11, 20-117 Lublin Brak
 WKZ.5532.40.2017.BF  Beata Filipowska  06.06.2017  WKZ.5532.40.2017.BF Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów Brak
 WKZ.5532.41.2017.BF  Beata Filipowska  06.06.2017  WKZ.5532.41.2017.BF Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Techniukum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Lubatrowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów Brak
 WKZ.5532.42.2017.BF  Beata Filipowska  08.06.2017  WKZ.5532.42.2017.BF Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół  w Kocku, ul. Warszawska 41, 21-150 Kock Brak
 WKZ.5532.43.2017.SP  Sebastian Płonka  06.06.2017  WKZ.5532.43.2017.SP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie, ul. Długosza 10a, 20-054 Lublin Brak
 WKZ.5532.44.2017.SP  Sebastian Płonka  06.06.2017  WKZ.5532.44.2017.SP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin Brak
 WKZ.5532.45.2017.BF  Beata Filipowska  13.06.2017  WKZ.5532.45.2017.BF Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Urzędowie, ul. Wodna 34, 23-250 Urzędów Brak
 WKZ.5532.46.2017.BF  Beata Filipowska  14.06.2017  WKZ.5532.46.2017.BF Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół w Zakrzówku, ul. Wójtowicza 35, 23-213 Zakrzówek Wydano 4 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.47.2017.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  14.06.2017  WKZ.5532.47.2017.HD Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie, ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin Brak
 WKZ.5532.48.2017.KP  Krzysztof Paluch  03.07.2017  WKZ.5532.48.2017.KP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.49.2017.KP  Krzysztof Paluch  03.07.2017  WKZ.5532.49.2017.KP Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.50.2017.RO  Renata Olszewska  21.07.2017  WKZ.5532.50.2017.RO Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny Wydano 1 zalecenie - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.51.2017.ED  Elżbieta Denejko  22.08.2017  WKZ.5532.51.2017.ED Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Puławach, ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy Brak
 WKZ.5532.52.2017.RO  Renata Olszewska  15.09.2017  WKZ.5532.52.2017.RO Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski Brak
 WKZ.5532.53.2017.RO  Renata Olszewska  15.09.2017  WKZ.5532.53.2017.RO Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Technikum w Zespole Szkół w Trawnikach, Trawniki 264, 21-044 Trawniki Wydano 2 zalecenia - patrz arkusz kontroli
 WKZ.5532.54.2017.MK  Marzanna Kondratowicz  26.09.2017  WKZ.5532.54.2017.MK Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie Brak
 WKZ.5532.55.2017.MK  Marzanna Kondratowicz  26.09.2017  WKZ.5532.55.2017.MK Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym Brak
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-04-24 11:31:46
Data publikacji: 2017-05-05 13:32:54
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 9209