Kuratorium Oświaty w Lublinie

Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

28 października 2016

W dniu 23 listopada, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców poświęcona roli rady rodziców w polskim systemie oświaty.

Organizatorami konferencji są: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole”.

Serdecznie zapraszamy rady rodziców do wzięcia udziału w konferencji, której celem jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół, a także konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Uczestnicy mogą rejestrować się do dnia 21 listopada 2016 r. na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce "Konferencje Regionalne Rad Rodziców".

Zaproszenie na konferencję oraz program i pozostałe informacje na temat rejestracji znajdują się w załącznikach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-10-28 12:01:23
Data publikacji: 2016-10-28 12:07:19
Osoba sporządzająca dokument: Smutek Łukasz
Osoba wprowadzająca dokument: Smutek Łukasz
Liczba odwiedzin: 4189