Kuratorium Oświaty w Lublinie

Zapewnienie podręczników uczniom niepełnosprawnym w roku 2016/ 17

20 czerwca 2016

 

I. Adaptacje podręczników do klas I-III szkoły podstawowej opracowanego przez MEN pt. Nasz elementarz (kl. I) i Nasza szkoła (kl. II i III) dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:
1) rodzaje adaptacji dostarczane do szkół (adaptacje są również dostępne do pobrania ze strony MEN ):

 • adaptacja dla uczniów niewidomych (w systemie Braille’a) – poszczególne części są podzielone na tomy,
 • adaptacja dla uczniów słabowidzących (w druku powiększonym) – poszczególne części są podzielone na tomy,
 • adaptacja dla uczniów mających trudności uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. W skład kompletu adaptacji dla danej klasy wchodzą również zeszyty piktogramów (cz. 1-4),
 • adaptacja dla uczniów niesłyszących w polskim języku migowym na płytach DVD;

2) dodatkowe materiały do pobrania ze strony MEN :
Klasa I (dostępne):

 • wersja dla nauczycieli umożliwiająca korzystanie z adaptacji dla uczniów niewidomych;
 • wersja dla nauczycieli umożliwiająca korzystanie z adaptacji dla uczniów mających trudności uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w tym zeszytu piktogramów, oraz adaptacji dla uczniów niesłyszących (w Polskim Języku Migowym na płytach DVD);
 • Nasz język polski cz. I - książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • multibooki.

Klasa II (dostępne):

 • wersja dla nauczycieli umożliwiająca korzystanie z adaptacji dla uczniów niewidomych;
 • wersja dla nauczycieli umożliwiająca korzystanie z adaptacji dla uczniów mających trudności uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w tym zeszytu piktogramów, oraz adaptacji dla uczniów niesłyszących (w Polskim Języku Migowym na płytach DVD)
 • Nasz język polski cz. II (tom 1 i 2);
 • multibooki.

Klasa III (trwają prace):

 • wersja dla nauczycieli umożliwiająca korzystanie z adaptacji dla uczniów niewidomych;
 • wersja dla nauczycieli umożliwiająca korzystanie z adaptacji dla uczniów mających trudności uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w tym zeszytu piktogramów, oraz adaptacji dla uczniów niesłyszących (w Polskim Języku Migowym na płytach DVD)
 • Nasz język polski cz. III (tom 1 i 2);
 • multibooki.


II. Dystrybucja adaptacji podręczników dla kl. II i III szkoły podstawowej
Dystrybucja będzie odbywała się w 5 transzach, stanowiących odrębne zlecenia dla wykonawców, którzy będą realizowali usługę (postępowanie przetargowe nie jest jeszcze zakończone); terminy realizacji poszczególnych transz mogą się na siebie nakładać. Daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia dystrybucji poszczególnych transz będą podawane po ustaleniu harmonogramu realizacji danego zlecenia z Wykonawcą.
Transza I - lipiec/sierpień 2016 r.: dystrybucja adaptacji do klasy II szkoły podstawowej. Adaptacje do klasy II będą wysyłane w kompletach zawierających wszystkie części podręcznika do klasy II (kształcenie zintegrowane: cz. 1a i 1b, 2-4; matematyka: cz. 1-4).
Transza II – sierpień 2016 r.: dystrybucja adaptacji cz. Ia i Ib do kształcenia zintegrowanego oraz cz. I do matematyki do klasy III szkoły podstawowej.
Transza III - październik/listopad 2016 r.: dystrybucja części II adaptacji do klasy III szkoły podstawowej (kształcenie zintegrowane i matematyka).
Transza IV - styczeń/luty 2017 r.: dystrybucja części III adaptacji do klasy III (kształcenie zintegrowane: cz. 3a i 3b; matematyka cz. 3).
Transza V - luty/marzec 2017 r.: dystrybucja części IV adaptacji do klasy III (kształcenie zintegrowane i matematyka).
1. Dystrybucja I i II transzy
1) ustalenie aktualnego zapotrzebowania na adaptacje do kl. II i III oraz szkół:

 • zamówienia główne na adaptacje do klasy II i III szkoły podstawowej zostały wygenerowane na podstawie ubiegłorocznych zamówień cz. IV odpowiednio do kl. I i kl. II,
 • możliwość złożenia przez szkoły zamówień uzupełniających – planowany termin: 21-24.06.16 r. do godz. 12.00;
 • weryfikacja zamówień uzupełniających przez KO - 24-28.06.2016 r.;

2) poinformowanie koordynatorów KO o wyłonionych w postępowaniu przetargowym Wykonawcach, którzy będą realizowali usługę druku i dystrybucji dla poszczególnych rodzajów adaptacji – ok. 15 lipca br.
3) przekazanie zamówień przez MEN do realizacji – ok. 15 lipca 2016 r.

III. Dystrybucja adaptacji podręczników i książek pomocniczych dla uczniów z dysfunkcja wzroku uczęszczających do klas VI szkoły podstawowej, II gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych
1. Obecnie trwa wyłanianie wykonawców w postępowaniu przetargowym na wydruk i dystrybucję adaptacji podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (w systemie Braille’a) i słabowidzących w druku powiększonym), którzy w roku szkolnym 2016/2017 nie są objęci dotacją celową. Zamówienie obejmuje zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły, zbierane przez ORE.
2. Planowany termin podpisania umów z Wykonawcami realizujących druk i dystrybucję ww. adaptacji - ok. 8 lipca 2016 r.
3. Realizacja druku i dystrybucji – połowa lipca/połowa sierpnia 2016 r.
4. Daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia dystrybucji poszczególnych transz będą podawane po ustaleniu harmonogramu realizacji danego zlecenia z Wykonawcą.

IV. Aplikacja ORE (www.adaptacje.ore.edu.pl)
1) Możliwość nieodpłatnego pobierania adaptacji w wersji elektronicznej:
a) dla uczniów niewidomych;
b) dla uczniów słabowidzących;
c) dla uczniów niesłyszących w polskim języku migowym (PJM) – wybrane przedmioty do klasy IV szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum ;
d) podręcznika Nasza szkoła i Nasz elementarz dostosowanych do potrzeb uczniów:

 • niewidomych (w systemie Braille’a),
 • słabowidzących w (druku powiększonym),

2) Kiermasz książek umożliwia zamieszczanie przez szkoły informacji o nieużywanych w danym roku szkolnym podręcznikach dla uczniów niepełnosprawnych, w szczególności:

 • adaptacjach podręczników pt. Nasza szkoła i Nasz elementarz,
 • wydrukowanych z środków MEN w latach ubiegłych adaptacjach podręczników szkolnych w systemie Braille’a i druku powiększonym.

Ważne!
Adaptacje podręcznika Nasz elementarz do klasy I szkoły podstawowej (wszystkie rodzaje) będą możliwe do pozyskania przez szkołę wyłącznie za pośrednictwem „Kiermaszu książek”.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-06-20 11:35:36
Data publikacji: 2016-06-20 11:41:06
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 7876