Kuratorium Oświaty w Lublinie

Apel do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie działań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w okresie letnim

12 czerwca 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy o systemie oświaty oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn.zm), zalecam Państwu podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie letnim, a w szczególności w czasie nadchodzących wakacji.

Zwiększona aktywność ruchowa (dłuższe dni i sprzyjająca pogoda) stawiają przed szkołami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa spędzania przez uczniów czasu wolnego po lekcjach i w czasie wakacji.

Przeciwdziałanie korzystaniu przez dzieci i młodzież szkolną z nieodpowiednich kąpielisk i innych miejsc zabaw i rekreacji jest jednym z najważniejszych zadań profilaktycznych realizowanych przez szkołę.

Wykorzystując lekcje wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą oraz spotkania z rodzicami należy w każdej klasie:

  • omówić zagrożenia występujące w okresie letnim w danej miejscowości, dzielnicy lub najbliższej okolicy,
  • przekazywać treści które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z korzystania z nieodpowiednich miejsc rekreacji i kąpieli,
  • uświadomić potrzebę informowania nauczyciela, wychowawcy (osoby dorosłej) o zaobserwowanych zagrożeniach,
  • przekazać (przypomnieć) zasady wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
  • poinformować ogół społeczności szkolnej o stworzonych przez szkołę możliwościach korzystania z bezpiecznych obiektów szkolnych lub gminnych (miejskich)

W zakresie organizacyjnym:

  • na bazie powstałych obiektów we współpracy z organem prowadzącym szkołę zorganizować atrakcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe po zajęciach i szczególnie w okresie wakacji,
  • włączyć podejmowane działania profilaktyczne do szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, zwracam się także z prośbą o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wypadkami wśród dzieci i młodzieży korzystających z przyszkolnych obiektów sportowych. Proszę o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń infrastruktury sportowej ze szczególnym uwzględnieniem trwałości zamocowania bramek piłkarskich oraz masztów wraz z tablicami do piłki koszowej. Konieczne jest również określenie warunków (regulaminów) korzystania z tych obiektów.

Jednocześnie przypominam, że dyrektorzy szkół i placówek są odpowiedzialni za organizację bezpiecznych warunków przebywania dzieci i młodzieży na terenie przyszkolnych obiektów sportowych, również podczas wakacji.

 
Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2014-06-12 08:26:33
Data publikacji: 2014-06-12 08:26:47
Osoba sporządzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Noskowicz
Liczba odwiedzin: 2349