Kuratorium Oświaty w Lublinie

XVIII Sesja Dzieci i Młodzieży

21 lutego 2012

XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca 2012 roku w Warszawie. Tegorocznym tematem jest „Szkoła demokracji”.
W tym roku do udziału w projekcie zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani działaniem w swojej szkole, dyskutowaniem o roli samorządu szkolnego i wprowadzaniem nowych pomysłów w życie.
Chcemy, żeby Wasze doświadczenia w działaniu w szkołach stały się podstawą do dyskusji podczas obrad Sejmu 1 czerwca 2012 i wcześniejszych spotkań warsztatowych.
Dlatego pierwszym etapem projektu jest wykonanie przez uczestników i uczestniczki zadania praktycznego:
- przeprowadzenie w swoich szkołach i miejscowościach debaty dotyczącej szkolnych instytucji demokratycznych i ich funkcjonowania, a także udziału uczniów we współdecydowaniu o szkolnych sprawach.
Na podstawie oceny prac uczestników zostanie wyłonionych 460 młodzieżowych posłanek i posłów, którzy spotkają się 1 czerwca 2012 r., żeby rozmawiać o roli szkolnych instytucji demokratycznych w kształtowaniu postaw demokratycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi.
Wcześniej 60 z nich na spotkaniu komisji problemowej opracuje podstawę do dyskusji - projekt uchwały sejmowej.
Pozostali posłowie będą mogli konsultować ją poprzez internet. Wszyscy posłowie i posłanki wezmą również udział w warsztatach tematycznych, przygotowanych przez największe polskie organizacje pozarządowe.
Organizatorem XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Przeczytaj Regulamin wyłaniania uczestników XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży a także harmonogram projektu.

www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2012-02-21 13:41:39
Data publikacji: 2012-02-21 13:47:13
Osoba sporządzająca dokument: Kulikowska Joanna
Osoba wprowadzająca dokument: Kozioł Jan
Liczba odwiedzin: 6623