Kuratorium Oświaty w Lublinie

Informacja o realizacji kontroli w miesiącu marzec 2024 r.

8 kwietnia 2024

W miesiącu marzec 2024 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej przeprowadzili 17 kontroli doraźnych, w tym: 

  • 9 kontroli wynikających ze skarg,
  • 1 kontrola dotyczących spełniania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
  • 1 kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/23 oraz 2023/24,
  • 1 kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  wychowankom, w zgodności z przepisami prawa,
  • 1 kontrola dotycząca prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • 1 kontrola dotycząca realizacji zadań w zakresie wspomagania wychowawczej roli rodziny, edukacja prawna i inne formy przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży,
  • 1 kontrola dotycząca zgodności funkcjonowania szkoły z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024,
  • 1 kontrola w zakresie kształcenia specjalnego,
  • 1 kontrola dotycząca realizacji zaleceń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2024-04-08 00:21:27
Data publikacji: 2024-04-08 00:21:33
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 345