Kuratorium Oświaty w Lublinie

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w 2024 roku

27 grudnia 2023

21 grudnia 2023 r. Minister Edukacji podał informację o wysokości opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2024 roku wynosi 1290,65 zł.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/oplata-za-akredytacje-form-pozaszkolnych-w-2024-r
Opłatę akredytacyjną należy wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie o numerze: 95 1010 1339 0056 5622 3100 0000 prowadzony przez NBP O/O Lublin.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-12-27 09:54:47
Data publikacji: 2023-12-27 09:57:36
Osoba sporządzająca dokument: Poważyńska Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Poważyńska Agnieszka
Liczba odwiedzin: 432