Kuratorium Oświaty w Lublinie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych".

23 maja 2023

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące „organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

Informacje zawarte w art. 253 ust. 1 ww. ustawy, tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiera załącznik nr 1.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-05-23 12:36:52
Data publikacji: 2023-05-23 12:39:22
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 634