Kuratorium Oświaty w Lublinie

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na „organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10–dniowych turnusów kolonijnych.

9 maja 2023

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi obejmujące „organizację wypoczynku letniego w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych turnusów kolonijnych”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiajacy stosownie do art. 222 ust. 5 ww. ustawy informuje o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte oraz o cenach niniejszych ofert (załącznik nr 1).
Ponadto poniżej zawarta jest informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-05-09 11:14:38
Data publikacji: 2023-05-09 13:44:42
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 927