Kuratorium Oświaty w Lublinie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku biurowego stanowiącego siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie.

5 kwietnia 2023

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), którego przedmiotem są roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w części budynku biurowego stanowiącego siedzibę Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

Informacje zawarte w art. 253 ust. 1 ww. ustawy, tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawiera załącznik nr 1.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-04-05 09:18:35
Data publikacji: 2023-04-05 09:21:23
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Liczba odwiedzin: 2465