Kuratorium Oświaty w Lublinie

Konkurs "Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie. Refleksje nad dziełem Komisji Edukacji Narodowej w okresie przedkonstytucyjnym"

21 lutego 2023

Szanowni Państwo!
          W roku szkolnym 2022/2023 obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.  Niewątpliwie są to bardzo ważne wydarzenia w historii Narodu Polskiego. Z inicjatywy Pani Beaty Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, wspólnie z  Lubelskim Kuratorem Oświaty, Panią Teresą Misiuk, organizowana jest już trzecia edycja ww. konkursu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego.
         Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie. Refleksje nad dziełem Komisji Edukacji Narodowej w okresie przedkonstytucyjnym".
Głównym celem konkursu jest  uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległościZadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej (w tym grafice komputerowej) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją
3 Maja.  W związku z 250. rocznicą   utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w bieżącym roku formuła konkursu została zmodyfikowana o piątą kategorię
skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych, polegającą na opracowaniu autorskiego eseju historycznego na temat Co KEN wniosła w rozwój społeczny twojej okolicy” (przykłady postaci, wydarzeń, miejsc; rola szkół elementarnych, podwydziałowych, wydziałowych).
Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte w regulaminie konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie. Refleksje nad dziełem Komisji Edukacji Narodowej w okresie przedkonstytucyjnym” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 1 kwietnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się najpóźniej do końca maja 2023 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Pan Arkadiusz Kwieciński, dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 82 563 19 60, email: akwiecinski@kuratorium.lublin.pl oraz Pan Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel 815385281, email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl


 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-02-21 14:39:14
Data publikacji: 2023-02-21 15:24:17
Osoba sporządzająca dokument: Rybicki Marcin
Osoba wprowadzająca dokument: Ostrowska Marzanna
Liczba odwiedzin: 3553