Kuratorium Oświaty w Lublinie

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki

8 lutego 2023

W dniu 6 lutego 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

  • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  • w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
  • w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Wymienione rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

Szczegółowe informacje https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-podstawie-programowej--rozporzadzenia-podpisane

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2023-02-08 15:19:37
Data publikacji: 2023-02-08 15:22:43
Osoba sporządzająca dokument: Walczak Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Ostrowska Marzanna
Liczba odwiedzin: 1868