Kuratorium Oświaty w Lublinie

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w 2023 roku

29 grudnia 2022

16 grudnia 2022 r. Minister Edukacji i Nauki podał informację o wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2023 roku wynosi 1.210,74 zł.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wysokosci-oplaty-wnoszonej-w-2023-r-przez-podmiot-ubiegajacy-sie-o-uzyskanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-prowadzone-w-formie-pozaszkolnej
Opłatę akredytacyjną należy wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Lublinie o numerze 95 1010 1339 0056 5622 3100 0000 prowadzony przez NBP O/O Lublin.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-12-29 13:34:43
Data publikacji: 2022-12-29 13:36:24
Osoba sporządzająca dokument: Poważyńska Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Poważyńska Agnieszka
Liczba odwiedzin: 2451