Kuratorium Oświaty w Lublinie

Projekt AI4Youth

29 września 2021

Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa szkół w unikalnym projekcie AI4Youth (Al for Youth - sztuczna inteligencja dla młodzieży) realizowanym na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technology przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i firmę Software Development Academy.

Projekt AI4Youth adresowany jest do nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 2.4.1 „inno_Lab - centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.

Program AI4Youth został stworzony przez firmę Intel i ma na celu zwiększenie świadomości w obszarze cyfryzacji, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie nabywania kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Transformacja cyfrowa sprawia, że znajomość nowoczesnych technologii i posiadanie wiedzy z wielu dziedzin może znacznie ułatwić odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, że sztuczna inteligencja oraz powiązane z nią technologie, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu w jaki na co dzień pracujemy. To właśnie z myślą o nich powstał projekt AI4Youth, który kładzie nacisk na ww. aspekty i może być realizowany z wieloma korzyściami w każdej szkole ponadpodstawowej. Dostarcza wiedzy, umiejętności (w tym programistycznych), pozwala podnieść kompetencje nauczycieli i uczniów.

Polska jako jeden z trzech krajów na świecie uczestniczyła w programie AI4Youth od początku jego istnienia tj. od 2019 roku. Dotychczasowe działania w Polsce objęły ponad 320 uczniów i ponad 60 nauczycieli.

W obecnej, największej edycji, realizowanej w ramach projektu AI4Youth,Ministerstwo Rozwoju i Technologii umożliwiło uczestnictwo w projekcie dla 120 nauczycieli i aż 1800 uczniów z 60 szkół.

Projekt AI4Youth będzie szczególnie ciekawy dla szkół ponadpodstawowych:
  • podążających za najnowszymi trendami w edukacji,
  • przygotowujących uczniów w myśl rewolucji technologicznej,
  • których nauczyciele są entuzjastycznie nastawieni do nowych technologii,
  • kształcących uczniów w sposób kreatywny i chcących tworzyć innowacje,
  • stawiających na rozwój kompetencji programistycznych wśród nauczycieli i uczniów.

W wyniku udziału w projekcie uczestnicy zyskają:
  • widoczny wzrost umiejętności technicznych m.in. w zakresie programowania i analizowania danych,
  • rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych,
  • rozwój na płaszczyźnie zawodowej m.in. w zakresie przedsiębiorczego i projektowego myślenia,
  • nauczyciele realizujący działania w projekcie otrzymają od organizatora dodatkowe wynagrodzenie.
Więcej informacji oraz formularz rejestracji do projektu znajduje się na stronie: https://ai4youth.edu.pl/

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-09-29 08:08:54
Data publikacji: 2021-09-29 08:09:32
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 1302