Kuratorium Oświaty w Lublinie

Program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”

7 czerwca 2021

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskim Programie Grantowym „Wakacyjna AktywAKCJA”. Celem Programu jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Wnioski o grant mogą składać szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 pln brutto.

Zgłoszenia do Programu można składać do 21 czerwca 2021 r.

Wnioski o przyznanie grantu można składać na stronie: www.fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-06-07 13:03:13
Data publikacji: 2021-06-07 13:03:39
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 1168