Kuratorium Oświaty w Lublinie

Poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

10 czerwca 2020

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi potwierdzania dołączonych do wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego kopii dokumentów za zgodność z oryginałem wyjaśniamy, że przy potwierdzeniu przez dyrektora szkoły kopii sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego należy zastosować zasadę obowiązującą dokumenty wielostronicowe. Dopuszcza ona możliwość potwierdzenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie na pierwszej stronie klauzuli np. "za zgodność z oryginałem od strony x do strony x" wraz z datą, pełnioną funkcją poświadczającego i jego czytelnym podpisem (albo podpisem nieczytelnym i pieczątką imienną)”. Jak wszystkie dokumenty wielostronicowe sprawozdanie powinno być zszyte i mieć ponumerowane strony.

Kopie innych dokumentów, np. potwierdzających kwalifikacje, potwierdza się poprzez umieszczenie na każdej stronie klauzuli "za zgodność z oryginałem wraz z datą, pełnioną funkcją poświadczającego i jego czytelnym podpisem (albo podpisem nieczytelnym i pieczątką imienną).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-06-10 10:14:57
Data publikacji: 2020-06-10 10:15:58
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 8023