Kuratorium Oświaty w Lublinie

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE”

14 lutego 2020

W dniu 11 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Elsnera 5 odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE” zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz zaproszeni przedstawiciele środowiska lokalnego – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele uczelni wyższych, samorządu terytorialnego, rodzice, studenci.

Spotkanie podzielone było na dwie sesje warsztatowe. W pierwszej części przedstawiciele środowiska lokalnego zaprezentowali przykłady dobrych praktyk z regionu w zakresie edukacji włączającej w kontekście rekomendacji sformułowanych w pierwszej fazie realizacji projektu, natomiast w części drugiej odbyła się dyskusja pod przewodnictwem moderatorów, podczas której uczestnicy wspólnie zastanawiali się m.in. nad zagadnieniami:
• Co oznacza edukacja włączająca o wysokiej jakości w praktyce?
• Jakie są główne wyzwania związane z wdrażaniem wysokiej jakości edukacji włączającej dla wszystkich uczących się?
• Jakie pilne działania są potrzebne, aby podnieść jakość edukacji włączającej w praktyce?

Podczas spotkania Przedstawiciele Europejskiej Agencji zaprezentowali wstępny projekt założeń zmian legislacyjnych, który został poddany konsultacjom. Uczestnicy odnieśli się do kwestii: czy i w jakim stopniu przedstawione założenia zmian legislacyjnych odpowiadają na wyzwania podnoszone w pierwszej sesji oraz wskazali inne obszary, które powinny być uwzględnione w projekcie założeń.
 

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-02-14 09:30:39
Data publikacji: 2020-02-14 12:10:28
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 3678