Kuratorium Oświaty w Lublinie

Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujace w 2020 roku

11 lutego 2020

Uwaga!
1. Wnioski o przekazanie środków (załącznik nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (załącznik nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (podpisane skany) na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.

2. Ważne terminy dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy (zawarte w porozumieniu):

  • do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone odsetki od otrzymanych środków – termin zwrotu odsetek na rachunek LUW w Lublinie;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym gmina otrzymała dofinansowanie – termin złożenia miesięcznego rozliczenia;
  • 18 grudnia 2020 r. – ostateczny termin składania wniosków o przekazanie środków w 2020 r.;
  • 31 grudnia 2020 r. – ostateczny termin wykorzystania otrzymanych w 2020 r. środków;
  • 07 stycznia 2021 r. – ostateczny termin zwrotu odsetek oraz niewykorzystanych w 2020 r. środków;
  • 08 stycznia 2021 r. – termin przekazania rozliczenia za miesiąc grudzień 2020 r.

kontakt w sprawie dofinansowania młodocianych:
Grzegorz Kotyło, tel. 81 5385274

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-02-11 08:55:16
Data publikacji: 2020-02-11 09:07:49
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kielch Szymon
Liczba odwiedzin: 3882