Kuratorium Oświaty w Lublinie

Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r.

16 stycznia 2020

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy w 2020 roku, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Przy wypełnianiu harmonogramu proszę zwrócić szczególną uwagę na:

  • gminy które nie zdążyły złożyć wniosku o dofinansowanie w 2019 r., proszone są o wpisanie zapotrzebowania na zaległe środki w wierszu dotyczącym miesiąca lutego 2020 r.,
  • jeżeli gmina w bieżącym roku nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tzw. tabeli zerowej,
  • jeżeli w ciągu roku nastąpi zmiana kwoty zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, harmonogram należy każdorazowo zaktualizować.

Porozumienia dotyczące przekazywania i rozliczania środków Pracy w 2020 r. będą sukcesywnie przekazywane samorządom przy uwzględnieniu informacji zawartych w harmonogramach.
Harmonogramy proszę przesyłać w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. wyłącznie w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.

kontakt w sprawie młodocianych:
Grzegorz Kotyło  tel. 81 5385274

Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak
 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-01-16 10:19:09
Data publikacji: 2020-01-16 10:57:06
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Kielch Szymon
Liczba odwiedzin: 3512