Kuratorium Oświaty w Lublinie

Wysokość opłaty w 2020 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

7 stycznia 2020

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, że w 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1.048,58 zł.

https://www.gov.pl/web/edukacja/oplata-za-akredytacje-form-pozaszkolnych-w-2020-r

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-01-07 09:35:13
Data publikacji: 2020-01-07 09:37:05
Osoba sporządzająca dokument: Dziuba Bożena
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 6904