Kuratorium Oświaty w Lublinie

Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego

30 grudnia 2019

30 grudnia 2019 roku w Kuratoriunm Oświaty w Lublinie Wojewoda Lubelski oraz Lubelski Kurator Oświaty wręczyli akty nadania oraz listy gratulacyjne tym pedagogom z województwa lubelskiego, którzy uzyskali najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trakcie postępowania administracyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
Stopień nauczyciela dyplomowanego jest najwyższym stopniem awansu zawodowego. Może uzyskać go nauczyciel mianowany, który posiada kwalifikacje, odbył 3-letni staż zawodowy zakończony pozytywną oceną dorobku uzyskaną od dyrektora szkoły oraz złożył do organu nadzoru pedagogicznego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą uzyskane osiągnięcia. W tzw. sesji zimowej do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło 216 wniosków nauczycieli o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Lubelski Kurator Oświaty wydał do dnia 19 grudnia br. 206 decyzji nadających nauczycielom ten najwyższy stopień awansu.
W uroczystości w dniu 30 grudnia br. wzięła udział grupa tych nauczycieli, którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Taki wynik świadczy o wzorowym przebiegu stażu zawodowego tych nauczycieli, znakomitym przygotowaniu wniosku oraz umiejętności zaprezentowania osiągnięć, które są wymagane podczas postępowania kwalifikacyjnego. Wspomniani nauczyciele odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty akt nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego oraz list gratulacyjny.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-12-30 11:53:27
Data publikacji: 2019-12-30 11:55:14
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 4963