Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 maja 2019

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
W załączeniu tabela z podziałem dotacji z podziałem na formy prawne podmiotów (w pliku Podział dotacji 2019.pdf).

W celu sporządzenia stosownej umowy należy niezwłocznie złożyć w Kuratorium Oświaty (pok. 107, I piętro) następujące dokumenty:

  1. zaktualizowany kosztorys zadania, zgodny z otrzymaną dotacją (jeśli dotyczy);
  2. pisemne oświadczenie, że prowadzona działalność nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i oferent nie będzie osiągać zysku przy realizacji zleconego zadania;
  3. aktualny numer konta bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

Umowy podpisywane będą przed rozpoczęciem realizacji zadania. Umowy dostarczone w trakcie trwania turnusu lub po jego zakończeniu nie będą podpisywane, a organizator nie otrzyma przyznanego dofinansowania. Środki finansowane będą przekazywane po uprzednim przedłożeniu potwierdzenia (wydruk z systemu teleinformatycznego), że zgłoszenie wypoczynku zostało zamieszczone w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przyznaną dotację należy rozliczyć składając sprawozdanie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wszystkie zmiany w rozliczeniu finansowym w stosunku do złożonego kosztorysu zadania należy udokumentować, podając przyczynę ich powstania.
Jeżeli w trakcie realizacji zadania wystąpią niezgodności w stosunku do treści złożonej oferty – zmiany te wymagają niezwłocznego zgłoszenia do Kuratorium Oświaty, pok. nr 107.
 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-05-29 12:45:21
Data publikacji: 2019-05-29 13:03:15
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 3821