Formularze dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy obowiązujace w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 lutego 2019

Uwaga!

1. Wnioski o przekazanie środków (zal. nr 1) oraz rozliczenia miesięczne (zal. nr 2) należy składać w wersji papierowej oraz każdorazowo przesyłać ich wersje elektroniczne (skany) na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.

2. Terminy dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy (zawarte w porozumieniu):

  • do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone odsetki od otrzymanych środków – termin zwrotu odsetek na rachunek LUW w Lublinie;
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym gmina otrzymała dofinansowanie – termin złożenia miesięcznego rozliczenia;
  • 18 grudnia 2019 r. – ostateczny termin składania wniosków o przekazanie środków w 2019 r.;
  • 31 grudnia 2019 r. – ostateczny termin wykorzystania otrzymanych w 2019 r. środków;
  • 07 stycznia 2020 r. – ostateczny termin zwrotu odsetek oraz niewykorzystanych w 2019 r. środków;
  • 08 stycznia 2020 r. – termin przekazania rozliczenia za miesiąc grudzień 2019 r.

3. Dot. załącznika nr 1: jeżeli tego samego młodocianego dotyczą dwie lub więcej decyzji przyznających dofinansowanie, proszę scalić odpowiednie wiersze w kolumnie 4 i wpisać liczbę 1.

4. Dot. załącznika nr 2: liczby lub środki z kolumny 1, 2, 3, 4, 7 należy wykazywać w kolejnych rozliczeniach narastająco.

Grzegorz Kotyło
tel. 81 5385217

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-02-03 21:37:58
Data publikacji: 2019-02-04 08:38:15
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 3873