Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 stycznia 2019

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

  

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora  przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
DZ.5533.13.2019.MP Marzena Poździk 15.01.2019 DZ.5533.13.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, Luchów Dolny 145, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.15.2019.MP Marzena Poździk 16.01.2019 DZ.5533.15.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim, Różaniec Drugi 171, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.16.2019.MP Marzena Poździk 16.01.2019 DZ.5533.16.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, ul. 1go Maja 7, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.17.2019.MP Marzena Poździk 16.01.2019 DZ.5533.17.2019.MP Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie ul. 1go Maja 7, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.30.2019.AM  Anna Mieczan, Maria Gruszka  16.01.2019 DZ.5533.30.2019.AM Prawidłowość funkcjonowania przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Jezykowe w Biłgoraju, ul. 400-lecia 4, 23-400 Biłgoraj Wydano 7 zaleceni - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.32.2019.AM  Anna Mieczan  18.01.2019  DZ.5533.32.2019.AM  Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  Przedszkole Miejskie nr 2 w Hrubieszowie, ul. mjr. Dobrzańskiego "Hubala" 11, 22-500 Hrubieszów  Brak
 DZ.5533.33.2019.AM  Anna Mieczan 18.01.2019  DZ.5533.33.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  Przedszkole Miejskie nr 3 w Hrubieszowie, ul. Dwernickiego 4,, 22-500 Hrubieszów  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.42.2019.AS Alicja Siedlecka 16.01.2019 DZ.5533.42.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec Brak
DZ.5533.43.2019.AS Alicja Siedlecka 16.01.2019 DZ.5533.43.2019.AS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec Brak
DZ.5533.44.2019.AS Alicja Siedlecka 18.01.2019 DZ.5533.44.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gimnazjum im. Jana Pawła II w MIączynie, Miączyn 51, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.45.2019.AS Alicja Siedlecka 18.01.2019 DZ.5533.45.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Miączynie, Miączyn 50 A, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.46.2019.MG Maria Gruszka 18.01.2019 DZ.5533.46.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie Brak
DZ.5533.47.2019.MG Maria Gruszka 18.01.2019 DZ.5533.47.2019.MG Zgodność funkcjonowania punktu przedszkolnego z  przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Punkt Przedszkolny w Łabuniach, ul. Orzechowa 10, 22-437 Łabunie Brak
DZ.5533.70.2019.MG Maria Gruszka 25.01.2019 DZ.5533.70.2019.MG Zgodność funkcjonowania punktu przedszkolnego z  przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Punkt Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437 Łabunie Brak
DZ.5533.71.2019.MG Maria Gruszka 25.01.2019 DZ.5533.71.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach PIerwszych, Łabuńki Pierwsze 178, 22-437 Łabunie Brak
DZ.5533.72.2019.MG Maria Gruszka 24.01.2019 DZ.5533.72.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Kalinowicach w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.73.2019.MG Maria Gruszka 24.01.2019 DZ.5533.73.2019.MG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole w Kalinowicach w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Kalinowice 148a, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.74.2019.MG Maria Gruszka 29.01.2019 DZ.5533.74.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym, ul. Długa 180, Majdan Górny, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.75.2019.MG Maria Gruszka 29.01.2019 DZ.5533.75.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Lipsku, Lipsko 126, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.76.2019.MG Maria Gruszka 01.02.2019 DZ.5533.76.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce, ul. Spółdzielcza 2, Łaszczówka, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.77.2019.MG Maria Gruszka 01.02.2019 DZ.5533.77.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Pniówku, Pniówek 133, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.78.2019.MG Maria Gruszka 30.01.2019 DZ.5533.78.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni, Jeziernia 110, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.79.2019.MG Maria Gruszka 30.01.2019 DZ.5533.79.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Białowoli, Białowola 20, 22-400 Zamość Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.80.2019.MG Maria Gruszka 13.02.2019 DZ.5533.80.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach, Podchorce 114a, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.81.2019.MG Maria Gruszka 04.02.2019 DZ.5533.81.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce, Justynówka 52A, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.82.2019.MG Maria Gruszka 12.02.2019 DZ.5533.82.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa w Mokrek, Mokre 303, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.83.2019.MG Maria Gruszka 12.02.2019 DZ.5533.83.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Wólka Wieprzecka 10, 22-470 Zwierzyniec Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.84.2019.MG Maria Gruszka 20.02.2019 DZ.5533.84.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Zawada 46, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.85.2019.MG Maria Gruszka 20.02.2019 DZ.5533.85.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Płoskie 139, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.86.2019.MG Maria Gruszka 21.02.2019 DZ.5533.86.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Borowina Sitaniecka 49, 22-400 Zamość Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.87.2019.MG Maria Gruszka 22.02.2019 DZ.5533.87.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Sitaniec 422, 22-400 Zamość Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.88.2019.MG Maria Gruszka 21.02.2019 DZ.5533.88.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem, Wysokie 133, 22-400 Zamość Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.89.2019.MG Maria Gruszka 15.02.2019 DZ.5533.89.2019.MG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość Brak
 DZ.5533.90.2019.AM  Anna Mieczan  25.01.2019  DZ.5533.90.2019.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Malicach, Malice 37, 22-550 Werbkowice  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.91.2019.AM  Anna Mieczan  25.01.2019  DZ.5533.91.2019.AM  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża jana Pawła II w Podhorcach, Podhorce 110, 22-550 Werbkowice  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 DZ.5533.92.2019.AM  Anna Mieczan  28.01.2019  DZ.5533.92.2019.AM   Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów Pierwszy 104, 23-408 Aleksandrów  Brak
 DZ.5533.93.2019.AM  Anna Mieczan  29.01.2019  DZ.5533.93.2019.AM  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie, Aleksandrów Trzeci 554, 23-408 Aleksandrów  Brak
 DZ.5533.94.2019.AM  Anna Mieczan  30.01.2019  DZ.5533.94.2019.AM  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, Wierzba 19, 22-417 Stary Zamość  Brak
 DZ.5533.95.2019.AM  Anna Mieczan  30.01.2019   DZ.5533.95.2019.AM  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie, Szkoła Filialna w Udryczach, Udrycze-Kolonia 12a, 22-417 Stary Zamość  Brak
DZ.5533.104.2019.AM Anna Mieczan 06.02.2019 DZ.5533.104.2019.AM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszami organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu, Wierzba 19A, 22-417 Stary Zamość Brak
DZ.5533.105.2019.AM Anna Mieczan 01.02.2019 DZ.5533.105.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe "Bajka" w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.106.2019.AM Anna Mieczan 04.02.2019 DZ.5533.106.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 1 w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 59, 22-500 Hrubieszów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.107.2019.AM Anna Mieczan 04.02.2019 DZ.5533.107.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 5 w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 59, 22-500 Hrubieszów Brak
DZ.5533.108.2019.AM Anna Mieczan 15.02.2019 DZ.5533.108.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Chocimska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.109.2019.AM Anna Mieczan 25.02.2019 DZ.5533.109.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe nr 2 "Sportowo-Artystycznego Akademia Uśmiechu" w Tomaszowie Lubelskim, ul. Tomasza Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.110.2019.AM Anna Mieczan 15.02.2019 DZ.5533.110.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim, ul. Moniuszki 51, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.111.2019.AM Anna Mieczan 22.02.2019 DZ.5533.111.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Jezykowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" w Tomaszowie Lubelski, ul. Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.112.2019.AM Anna Mieczan 20.02.2019 DZ.5533.112.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Jezykowe w Biłgoraju, ul. 400-lecia 4, 23-400 Biłgioraj Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.113.2019.MP Marzena Poździk 30.01.2019 DZ.5533.113.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Korczowie, Korczów 1b, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.114.2019.MP Marzena Poździk 30.01.2019 DZ.5533.114.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Gimnazjum w Korczowie, Korczów 1b, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.115.2019.MP Marzena Poździk 01.02.2019 DZ.5533.115.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.116.2019.MP Marzena Poździk 01.02.2019 DZ.5533.116.2019.MP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, ul. 1go Maja 7, 23-420 Tarnogród Brak
DZ.5533.117.2019.AS Alicja Siedlecka 30.01.2019 DZ.5533.117.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Gdeszynie, Gdeszyn - Kolonia 25, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.118.2019.AS Alicja Siedlecka 30.01.2018 DZ.5533.118.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Zawalowie, Zawalów 144, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.119.2019.AS Alicja Siedlecka 31.01.2018 DZ.5533.119.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawow nr 1 w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.120.2019.AS Alicja Siedlecka 31.01.2018 DZ.5533.120.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 41, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.121.2019.AST Anna Startek 30.01.2019 DZ.5533.121.2019.AST Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami szkoły oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.128.2019.AS Alicja Siedlecka 05.02.2019 DZ.5533.128.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 3 w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 6, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.129.2019.AS Alicja Siedlecka 05.02.2019 DZ.5533.129.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju, ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.130.2019.AS Alicja Siedlecka 06.02.2019 DZ.5533.130.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Teodorówce, Teodorówka 64, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.131.2019.AS Alicja Siedlecka 06.02.2019 DZ.5533.131.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Radzięcinie, Radzięcin 82, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.140.2019.AS Alicja Siedlecka 07.02.2019 DZ.5533.140.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju, ul. Nadstawna 62A, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.141.2019.AS Alicja Siedlecka 07.02.2019 DZ.5533.141.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju, ul. Nadstawna 62, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.159.2019.AS Alicja Siedlecka 12.02.2019 DZ.5533.159.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej, Wola Radzięcka 61, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.160.2019.AS Alicja Siedlecka 12.02.2019 DZ.5533.160.2019.AS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.161.2019.AS Alicja Siedlecka 12.02.2019 DZ.5533.161.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol Brak
DZ.5533.162.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 21.02.2019 DZ.5533.162.2019.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym, ul. św. Jana Pawła II 16, 22-680 Lubycza Królewska Brak
DZ.5533.163.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 21.02.2019 DZ.5533.163.2019.ATM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej, ul. Parkowa 1, 22-680 Lubycza Królewska Brak
DZ.5533.164.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 26.02.2019 DZ.5533.164.2019.ATM Spełnienie przez szkołę wymagań okreslonych w art. 14 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.165.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 04.03.2019 DZ.5533.165.2019.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Katolicka Szkoła Podstawowow im. św. Ojca Pio z siedziba w Zamościu, ul. Skiorskiego 11, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.166.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 04.03.2019 DZ.5533.166.2019.ATM Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprawowany nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela. Katolicka szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, ul. Sikorskiego 11, 22-400 Zamość Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.167.2019.AS Alicja Siedlecka 14.02.2019 DZ.5533.167.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, Niewirków 157, 22-455 Niewirków Brak
DZ.5533.185.2019.AM Anna Mieczan 26.02.2019 DZ.5533.185.2019.AM Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Publiczne "Domek Przedszkolaka" w Biłgoraju, ul. Długa 3, 23-400 Biłgoraj Wydano 3 zalecenia -patrz protokół kontroli
DZ.5533.186.2019.AS Alicja Siedlecka 26.02.2019 DZ.5533.186.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
Szkoła Podstawowa w Horyszowie, Horyszów 6, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.187.2019.AS Alicja Siedlecka 26.02.2019 DZ.5533.187.2019.AS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszami organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przeszkolnym w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.188.2019.AS Alicja Siedlecka 26.02.2019 DZ.5533.188.2019.AS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przeszkolnym w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Miączyn Brak
DZ.5533.204.2019.DK Dorota Kurzyńska 04.03.2019 DZ.5533.2014.2019.DK W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Sułowie, Sułów64, 22-448 Sułów Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.218.2019.DK Dorota Kurzyńska 15.03.2019 DZ.5533.218.2019.DK W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora placówki. Przedszkole Miejskie nr 14 w Zamościu, ul. Olchowa 11, 22-400 Zamość Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DZ.5533.219.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 18.03.2019 DZ.5533.219.2019.ATM Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana II Sobieskiego 5. 22-680 Lubycza Królewska Brak
DZ.5533.222.2019.AS Alicja Siedlecka 08.05.2019 DZ.5533.222.2019.AS Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 22-470 Zwierzyniec Brak
DZ.5533.223.2019.MP Marzena Poździk 16.05.2019 DZ.5533.223.2019.MP Sprawowanie nadzoru pedagogiocznego przez dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej, Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.224.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 24.05.2019 DZ.5533.224.2019.ATM Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Sprawowany nadzór dyrektora nad pracą nauczycieli. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DZ.5533.225.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 03.06.2019 DZ.5533.225.2019.ATM Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, ul. Lwowska 15, 22-400 Zamość  Brak
DZ.5533.226.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 04.06.2019 DZ.5533.226.2019.ATM Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r.  Szkoła Podstawowa im.  gen. Nikodema Sulika w Kubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska  Brak
DZ.5533.227.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 04.06.2019 DZ.5533.227.2019.ATM Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Ulhówku, ul.Tomaszowska 138, 22-678 Ulhówek  Brak
DZ.5533.228.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 05.06.2019 DZ.5533.228.2019.ATM Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r.  Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu, ul. Prusa 10, 22-400 Zamość  Brak
DZ.5533.233.2019.AST Anna Startek 03.06.2019 DZ.5533.233.2019.AST Weryfikacja zaleceń MInistra Edukacji Narodowej przekazanych pismem znak DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie Brak
DZ.5533.234.2019.AST Anna Startek 12.06.2019 DZ.5533.234.2019.AST Weryfikacja zaleceń MInistra Edukacji Narodowej przekazanych pismem znak DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie, Sitno 53a, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.235.2019.AST Anna Startek 12.06.2019 DZ.5533.235.2019.AST Weryfikacja zaleceń MInistra Edukacji Narodowej przekazanych pismem znak DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Jarosławiec  190, 22-424 Sitno Brak
DZ.5533.236.2019.AST Anna Startek 12.06.2019 DZ.5533.236.2019.AST Weryfikacja zaleceń MInistra Edukacji Narodowej przekazanych pismem znak DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Obszy, Obsza 70 a, 23-413 Obsza Brak
DZ.5533.255.2019.MP Marzena Poździk 11.06.2019 DZ.5533.255.2019.MP Podejmowanie przez dyrektora szkoły działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa uczniów. Szkoła Podstawowa w Sm olsku, Smólsko Duże 41, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.256.2019.MP Marzena Poździk 11.06.2019 DZ.5533.256.2019.MP Podejmowanie przez dyrektora szkoły działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa uczniów. Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Bukowina 60, 23-425 Biszcza Brak
DZ.5533.257.2019.MP Marzena Poździk 10.06.2019 DZ.5533.257.2019.MP Podejmowanie przez dyrektora szkoły działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa uczniów. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, Hedwiżyn 88 b, 23-400 Biłgoraj Brak
DZ.5533.258.2019.MP Marzena Poździk 10.06.2019 DZ.5533.258.2019.MP Podejmowanie przez dyrektora szkoły działań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa uczniów. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-520 Tarnogród Brak
DZ.5533.263.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 17.06.2019 DZ.5533.263.2019.ATM Realizacja zaleceń MInistra Edukacji Narodowej przekazanych pismem znak DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Podhorcach, Podhorce 114a, 22-600 Tomaszów Lubelski Brak
DZ.5533.264.2019.ATM Aneta Tywoniuk-Małysz 17.06.2019 DZ.5533.264.2019.ATM Realizacja zaleceń MInistra Edukacji Narodowej przekazanych pismem znak DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Pniówku, Pniówek 122, 22-400 Zamość Brak
DZ.5533.274.2019.AM Anna Mieczan 24.06.2019 DZ.5533.274.2019.AM Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Biłgoraju, ul. Długa 84, 23-400 Biłgoraj  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DZ.5533.276.2019.AM Anna Mieczan 20.06.2019 DZ.5533.276.2019.AM Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej: DZ.5533.30.2019.AM z dnia 16 stycznia 2019 r. Akademia Przedszkolaka Publiczne Przedszkole Jezykowe w Biłgoraju, ul. 400-lecia 4, 23-400 Biłgoraj  Brak
 DCH.5533.1.2019.HR Henryk Radej 03.01.2019 DCH.5533.1.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Siedliszczu, ul. Aleksandra Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Brak
DCH.5533.2.2019.HR Henryk Radej 03.01.2019 DCH.5533.2.2019.HR Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Siedliszczu, ul. Aleksandra Białasza 1, 22-130 Siedliszcze Brak
DCH.5533.3.2019.LS Lucyna Szczyrba 04.01.2019 DCH.5533.3.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie, ul. Szkolna 5, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.4.2019.LS Lucyna Szczyrba 04.01.2019 DCH.5533.4.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Miejskie Przedszkole nr 1 we Włodawie, ul. Słowackiego 16, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.5.2019.LS Lucyna Szczyrba 04.01.2019 DCH.5533.5.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Miejskie Przedszkole nr 2 we Włodawie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.6.2019.EB Ewa Bejster 04.01.2019 DCH.5533.6.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 8 im. B. Wirskiego w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.7.2019.EB
Ewa Bejster 04.01.2019 DCH.5533.7.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul.Synów Pułku 15, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.8.2019.LS Lucyna Szczyrba 07.01.2019 DCH.5533.8.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Samorządowe Przedszkole w Izbicy, ul. Klinkierniana 1, 22-475 Izbica Brak
DCH.5533.9.2019.KS Krystyna Sawicka 21.03.2019 DCH.5533.9.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodwie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.10.2019.KS Krystyna Sawicka 04.01.2019 DCH.5533.10.2019.KS Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi klasy I. Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodwie, ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.11.2019.KS Krystyna Sawicka 04.01.2019 DCH.5533.11.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, ul. Szkolna 74, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.12.2019.DK Dariusz Kostecki 04.01.2019 DCH.5533.12.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm Wydano 2 zalcenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.13.2019.DS Dariusz Sułkowski 04.01.2019 DCH.5533.13.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie, Teresin 43, 22-122 Leśniowice Brak
DCH.5533.14.2019.DS Dariusz Sułkowski 04.01.2019 DCH.5533.14.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach, Rakołupy 5A, 22-122 Leśniowice Brak
DCH.5533.15.2019.DS Dariusz Sułkowski 04.01.2019 DCH.5533.15.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Leśniowice 24B, 22-122 Leśniowice Brak
DCH.5533.16.2019.EB Ewa Bejster 07.01.2019 DCH.5533.16.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.17.2019.HR Henryk Radej 07.01.2019 DCH.5533.17.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.18.2019.EW Elżbieta Wołczuk 08.01.2019 DCH.5533.18.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, Różanka 213, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.19.2019.EW Elżbieta Wołczuk 08.01.2019 DCH.5533.19.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Zaświatyczach, Zaświatycze 46, 22-200 Hanna Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.20.2019.EL Ewa Lik-Matuła 08.01.2019  DCH.5533.20.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Centrum Kształcenia Praktycznego e Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.21.2019.EL Ewa Lik-Matuła 08.01.2019 DCH.5533.21.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.22.2019.EL Ewa Lik-Matuła 09.01.2019 DCH.5533.22.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.23.2019.EL Ewa Lik-Matuła 09.01.2019 DCH.5533.23.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Wydano 6 zaleceń-patrz protokół kontroli
DCH.5533.24.2019.HR Henryk Radej 10.01.2019 DCH.5533.24.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.25.2019.HR Henryk Radej 11.01.2019 DCH.5533.25.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 74, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.26.2019.HR Henryk Radej 11.01.2019 DCH.5533.26.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii, Tarnogóra Kolonia 72, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.27.2019.KS Krystyna Sawicka 10.01.2019 DCH.5533.27.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej,, 22-302 Siennica Nadolna Brak
DCH.5533.28.2019.KS Krystyna Sawicka 11.01.2019 DCH.5533.28.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, 22-311 Małochwiej Duży Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.29.2019.KS Krystyna Sawicka 11.01.2019 DCH.5533.29.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Jaślikowie, 22-300 Jaślików Brak
DCH.5533.30.2019.DS Dariusz Sułkowski 11.01.2019 DCH.5533.30.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Szkoła Podstawowa w Sielcu, Sielec 14, 22-121 Sielec Brak
DCH.5533.31.2019.DS Dariusz Sułkowski 11.01.2019 DCH.5533.31.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sielcu, Sielec 67A, 22-121 Sielec Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.32.2019.DK Dariusz Kostecki 11.01.2019 DCH.5533.32.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19
IV Liceum Ogólnokształcące im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Św. Mikołaja 4, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.33.2019.EL Ewa Lik-Matuła 16.01.2019 DCH.5533.33.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum w w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa Wydano 5 zaleceń-patrz protokół kontroli
DCH.5533.34.2019.EW Elżbieta Wołczuk 18.01.2019 DCH.5533.34.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Żukowie, Żuków 125, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.35.2019.EW Elżbieta Wołczuk 18.01.2019 DCH.5533.35.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach, Kaplonosy 73, 22-205 Wyryki Brak
DCH.5533.36.2019.KS Krystyna Sawicka Elżbieta Wołczuk Henryk Radej 16.01.2019 DCH.5533.36.2019.KS Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa u uczniów. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.37.2019.LS Lucyna Szczyrba 18.01.2019 DCH.5533.37.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019. Gminne Przedszkole w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.38.2019.LS Lucyna Szczyrba 18.01.2019 DCH.5533.38.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24, 22-170 Rejowiec Fabryczny Brak
DCH.5533.39.2019.EB Ewa Bejster 18.01.2019 DCH.5533.39.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.40.2019.DK Dariusz Kostecki 16.01.2019  DCH.5533.40.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.41.2019.HR Henryk Radej 15.01.2019 DCH.5533.41.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.
Szkoła Podstawowa im. hetm. Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka Brak
DCH.5533.42.2019.HR Henryk Radej 15.01.2019 DCH.5533.42.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, ul.Hetmana Żółkiewskiego 12b, 22-335 Żółkiewka Brak
DCH.5533.43.2019.LS Lucyna Szczyrba 21.01.2019 DCH.5533.43.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 12, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.44.2019.LS Lucyna Szczyrba 21.01.2019 DCH.5533.44.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 13, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.45.2019.LS Lucyna Szczyrba 15.02.2019 DCH.5533.45.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej, Osiedle Cukrowni 15 c, 22-302 Siennica Nadolna Brak
DCH.5533.46.2019.LS Lucyna Szczyrba 22.01.2019 DCH.5533.46.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Publiczne Przedszkole w Krupem, Krupe 89, 22-303 Krupe Brak
DCH.5533.47.2019.HR Henryk Radej 18.01.2019 DCH.5533.47.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, Siennica Różana 257, 22-304 Siennica Różana Brak
DCH.5533.48.2019.HR Henryk Radej 22.01.2019 DCH.5533.48.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 21, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.49.2019.EB Ewa Bejster 21.01.2019 DCH.5533.49.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.50.2019.DK Dariusz Kosztecki 21.01.2019 DCH.5533.50.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.51.2019.DK Dariusz Kostecki 22.01.2019  DCH.5533.51.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
II Liceum ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.52.2019.KS Krystyna Sawicka 21.01.2019 DCH.5533.52.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Krupem, Krupe 89, 22-303 Krupe Brak
DCH.5533.53.2019.EL Ewa Lik-Matuła 21.01.2019 DCH.5533.53.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.54.2019.EL Ewa Lik-Matuła 21.01.2019 DCH.5533.54.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 5, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.55.2019.EL Ewa Lik-Matuła 23.01.2019 DCH.5533.55.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.56.2019.EW Elżbieta Wołczuk 23.01.2019 DCH.5533.56.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk Brak
DCH.5533.57.2019.EW Elżbieta Wołczuk 23.01.2019 DCH.5533.57.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk Brak
DCH.5533.58.2019.DS Dariusz Sułkowsk 25.01.2019 DCH.5533.58.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Kanie Brak
DCH.5533.59.2019.DS Dariusz Sułkowsk 25.01.2019 DCH.5533.59.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie, ul. Szkolna 4, 22-172 Pawłów Brak
DCH.5533.60.2019.HR Henryk Radej 25.01.2019 DCH.5533.60.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach, Tarzymiechy Pierwsze 72, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.61.2019.HR Henryk Radej 25.01.2019 DCH.5533.61.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Wirkowicach, Wirkowice Drugie 20, 22-375 Izbica Brak
DCH.5533.62.2019.HR Henryk Radej 28.01.2019 DCH.5533.62.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.63.2019.EL Ewa Lik-Matuła 29.01.2019 DCH.5533.63.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.64.2019.EL Ewa Lik-Matuła 29.01.2019 DCH.5533.64.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum nr 1 w Zespole w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.65.2019.EL Ewa Lik-Matuła 29.01.2019 DCH.5533.65.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.66.2019.EW Elżbieta Wołczuk 28.01.2019 DCH.5533.66.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Orchówku, ul. Szkolna 35, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.67.2019.EW  Elżbieta Wołczuk 28.01.2019 DCH.5533.66.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.68.2019.HR Henryk Radej 29.01.2019 DCH.5533.68.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków Brak
DCH.5533.70.2019.KS Krystyna Sawicka 30.01.2019 DCH.5533.70.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.71.2019.EW Elżbieta Wołczuk 01.02.2019 DCH.5533.71.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.72.2019.EW Elżbieta Wołczuk 01.02.2019 DCH.5533.72.2019.EW Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Publiczne w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin Brak
DCH.5533.73.2019.EW Elżbieta Wołczuk 01.02.2019 DCH.5533.73.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Brak
DCH.5533.74.2019.DS Dariusz Sułkowski 01.02.2019 DCH.5533.74.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Brak
DCH.5533.75.2019.DS Dariusz Sułkowski 01.02.2019 DCH.5533.75.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Gimnazjum w Żmudzi, ul. Kasztanowa 7, 22-114 Żmudź Brak
DCH.5533.76.2019.LS Lucyna Szczyrba 05.02.2019 DCH.5533.76.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 6 w Chełmie, ul. Reja 54, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.77.2019.LS Lucyna Szczyrba 05.02.2019 DCH.5533.77.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmie, ul. Starościńska 4b, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.78.2019.LS Lucyna Szczyrba 08.02.2019 DCH.5533.78.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 14 w Chełmie, ul. Grota-Roweckiego 4a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.79.2019.EB Ewa Bejster 05.02.2019 DCH.5533.79.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie, ul. Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.80.2019.HR Henryk Radej 05.02.2019 DCH.5533.80.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym, Łopiennik Nadrzeczny 5a, 22-351 Łopiennik Górny Brak
DCH.5533.81.2019.KS Krystyna Sawicka 05.02.2019 DCH.5533.81.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Siedliskach Drugich, 21-060 Siedliska Drugie Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.82.2019.KS Krystyna Sawicka 05.02.2019 DCH.5533.82.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.83.2019.KS Krystyna Sawicka 08.02.2019 DCH.5533.83.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, Strupin Duży 122, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.84.2019.KS Krystyna Sawicka 12.02.2019 DCH.5533.84.2019.KS Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz podczas dowozu do szkoły Szkoła Podstawowa w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Brak
DCH.5533.85.2019.EB Ewa Bejster 08.02.2019 DCH.5533.85.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, Kamień 55, 22-113 Kamień Brak
DCH.5533.86.2019.EB Ewa Bejster 08.02.2019 DCH.5533.86.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113 Kamień Brak
DCH.5533.87.2019.EB Ewa Bejster 12.02.2019 DCH.5533.87.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawoa w Czerniejowie, Czerniejów 11A, 22-113 Kamień Brak
DCH.5533.88.2019.EB Ewa Bejster 13.02.2019 DCH.5533.88.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach, Czułczyce 71, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.89.2019.LS Lucyna Szczyrba 11.02.2019 DCH.5533.89.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 12 w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 6, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.90.2019.LS Lucyna Szczyrba 13.02.2019 DCH.5533.90.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie, ul. Kwiatowa 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.91.2019.LS Lucyna Szczyrba 13.02.2019 DCH.5533.91.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 6 w Chełmie, ul. Pocztowa 18a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.92.2019.KS Krystyna Sawicka 13.02.2019 DCH.5533.92.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Święcicy, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.93.2019.EW Elżbieta Wołczuk 08.02.2019 DCH.5533.93.2019.EW Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Wyrykach, Wyryki 208, 22-205 Wyryki Brak
DCH.5533.94.2019.DS Dariusz Sułkowski 08.02.2019 DCH.5533.94.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu, ul. Żołnierzy I AWP 35, 22-135 Białopole Brak
DCH.5533.95.2019.DS Dariusz Sułkowski 08.02.2019 DCH.5533.95.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Strzelce 43B, 22-135 Białopole Brak
DCH.5533.96.2019.DK Dariusz Kostecki 11.02.2019 DCH.5533.96.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Branżowa I Stopnia w Siennicy Różanej, Siennica Różana 266A, 22-304 Siennica Różana Brak
DCH.5533.97.2019.HR Henryk Radej 14.02.2019 DCH.5533.97.2019.HR Zapewnienie uczniom klasy IV właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.99.2019.DK Dariusz Kostecki 11.02.2019 DCH.5533.99.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.102.2019.DK Dariusz Kostecki 12.02.2019 DCH.5533.102.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie, 22-200 Włodawa Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DCH.5533.103.2019.DK Dariusz Kostecki 29.01.2019 DCH.5533.103.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-3350 Żółkiewka Brak
DCH.5533.104.2019.DK Dariusz Kostecki 29.01.2019 DCH.5533.104.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-3350 Żółkiewka Brak
DCH.5533.105.2019.HR Henryk Radej 18.02.2019 DCH.5533.105.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, Chłaniów 13, 22-335 Żółkiewka Brak
DCH.5533.106.2019.EB Ewa Bejster 15.02.2019 DCH.5533.106.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej, Bukowa Wilka 34, 22-104 Sawin Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DCH.5533.107.2019.LS Lucyna Szczyrba 18.02.2019 DCH.5533.107.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie, ul. Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.108.2019.LS Lucyna Szczyrba 20.02.2019 DCH.5533.108.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Gminne Przedszkole w Wierzbicy, ul. Lubelska 11, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.109.2019.HR Henryk Radej 14.02.2019 DCH.5533.109.2019.EB Zgodność oceniania zachowania ucznia z prawem oświatowym oraz wewnętrznym prawem szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.110.2019.EB Ewa Bejster 19.02.2019 DCH.5533.110.2019.EB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.111.2019.EB Ewa Bejster 19.02.2019 DCH.5533.111.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.112.2019.DS Dariusz Sułkowski 18.02.2019 DCH.5533.112.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask" w Rudzie Hucie, ul. St. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda Huta Brak
DCH.5533.113.2019.EL Ewa Lik-Matuła 22.02.2019 DCH.5533.113.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.114.2019.EL Ewa Lik-Matuła 21.02.2019 DCH.5533.114.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.115.2019.KS Krystyna Sawicka 22.02.2019 DCH.5533.115.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 19, 22-170 Rejowiec Fabryczny Brak
DCH.5533.116.2019.KS Krystyna Sawicka 26.02.2019 DCH.5533.116.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Okszowie, ul. Chełmska 14, 22-105 Okszów Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.117.2019.DS Dariusz Sułkowski 22.02.2019 DCH.5533.117.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana Szatowskiego ps. "Kowal" w Świerżach, ul. Jana Pawła II 59, 22-175 Dorohusk Brak
DCH.5533.118.2019.DS Dariusz Sułkowski 25.02.2019 DCH.5533.118.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza "Korda" w Dorohusku, ul. Niepodległości 49, 22-175 Dorohusk Brak
DCH.5533.119.2019.DS Dariusz Sułkowski 25.02.2019 DCH.5533.119.2019.DS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnie, Brzeźno 134, 22-174 Brzeźno Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.120.2019.EB Ewa Bejster 22.02.2019 DCH.5533.120.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.121.2019.EL Ewa Lik-Matuła 26.02.2019 DCH.5533.121.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VII w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.122.2019.EL Ewa Lik-Matuła 26.02.2019 DCH.5533.122.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.123.2019.EL Ewa Lik-Matuła 28.02.2019 DCH.5533.123.2019.EL Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez niepubliczną szkołę, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności w związku z rozszerzeniem kształcenia o zawód opiekunka dziecięca Szkoła Policealna Wiliams w Chełmie, ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.124.2019.LS Lucyna Szczyrba 01.03.2019 DCH.5533.124.2019.LS Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Miejskie nr 10 w Chełmie, ul. Zachodnia 49, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.125.2019.EB Ewa Bejster 27.02.2019 DCH.5533.125.2019.EB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.126.2019.EB Ewa Bejster 27.02.2019 DCH.5533.126.2019.EB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.127.2019.HR Henryk Radej 28.02.2019 DCH.5533.127.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Płonce, Płonka 70, 20-330 Rudnik Brak
DCH.5533.128.2019.HR Henryk Radej 28.02.2019 DCH.5533.128.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Rudniku, Rudnik 78, 20-330 Rudnik Brak
DCH.5533.129.2019.HR Henryk Radej 28.02.2019 DCH.5533.129.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Publiczne Gimnazjum w Rudniku, Rudnik 64, 20-330 Rudnik Brak
DCH.5533.130.2019.HR Henryk Radej 01.03.2019 DCH.5533.130.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka Brak
DCH.5533.131.2019.KS Krystyna Sawicka 27.02.2019 DCH.5533.131.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce-Kolonia Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.132.2019.KS Krystyna Sawicka 04.03.2019 DCH.5533.1321.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Uhrze, Uher 32, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.133.2019.KS Krystyna Sawicka 11.03.2019 DCH.5533.133.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.134.2019.KS Krystyna Sawicka 11.03.2019 DCH.5533.134.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Stawie, Staw 72, 22-151 Staw Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.135.2019.KS Krystyna Sawicka 11.03.2019 DCH.5533.135.2019.KS Kontrola zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2019 r. w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa u uczniów. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Brak
DCH.5533.136.2019.EL Ewa Lik-Matuła 15.03.2019 DCH.5533.136.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.137.2019.EL Ewa Lik-Matuła 15.03.2019 DCH.5533.137.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum nr 1, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.138.2019.DK Dariusz Kostecki 15.03.2019 DCH.5533.138.2019.DK Spełnienie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.139.2019.KS Krystyna Sawicka 20.03.2019 DCH.5533.139.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Uhrusku, 22-230 Wola Uhruska Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.140.2019.KS Krystyna Sawicka 20.03.2019 DCH.5533.140.2019.KS Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Macoszynie, 22-230 Wola Uhruska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.141.2019.HR Henryk Radej 18.03.2019 DCH.5533.141.2019.HR Zapewnienie uczniom klas III gimnazjum właściwej organizacji i realizacji zajęć artystycznych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 21, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.142.2019.EL Ewa Lik-Matuła 18.03.2019 DCH.5533.142.2019.EL Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w zakresie realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.143.2019.DK Dariusz Kostecki 21.03.2019 DCH.5533.143.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.144.2019.DK Dariusz Kostecki 21.03.2019 DCH.5533.144.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.145.2019.EL Ewa Lik-Matuła 26.03.2019 DCH.5533.145.2019.EL Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.146.2019.DS Dariusz Sułkowski 27.03.2019 DCH.5533.146.2019.DS Prawidłowość sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej w klasie I, zgodność oceniania zachowania uczniów klasy pierwszej z prawem oświatowym, oraz zapewnienia dzieciom klasy pierwszej bezpiecznych warunków pobytu w szkole, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także poprawności przyjmowania oraz rozpatrywania przez dyrektora skarg i wniosków rodziców. Szkoła Podstawowa w Lisznie, Liszno 52, 22-171 Liszno Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.147.2019.EB Ewa Bejster 27.03.2019 DCH.5533.147.2019.EB Zapewnienie dzieciom opieki podczas wycieczki szkolnej w dniu 1 marca 2019 r. oraz przestrzeganie procedur dotyczących skreślenia z listy uczniów szkoły. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "Arka" w Chełmie, ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.148.2019.DK Dariusz Kostecki 27.03.2019 DCH.5533.148.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół RCKU w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.149.2019.DK Dariusz Kostecki 27.03.2019 DCH.5533.149.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Technikum w Zespole Szkół RCKU w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-100 Chełm Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.150.2019.DK Dariusz Kostecki 27.03.2019 DCH.5533.150.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Policealna w Zespole Szkół RCKU w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.151.2019.DK Dariusz Kostecki 29.03.2019 DCH.5533.151.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ministerstwa Sprawiedliwości przy Zakładzie Karnym we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa Brak
DCH.5533.152.2019.EW Elżbieta Wołczuk 03.04.2019 DCH.5533.152.2019.EW Zapewnienie uczniom opieki podczas dowozu do szkoły. Szkoła Podstawowa w Starym Brusie, Stary Brus 94, 22-244 Stary Brus Brak
DCH.5533.153.2019.LS Ewa Bejster
Lucyna Szczyrba
05.04.2019 DCH.5533.153.2019.LS Zapewnienie uczniom właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.154.2019.DK Dariusz Kostecki 19.04.2019 DCH.5533.154.2019.DK Zapewnienie warunków lokalowych oraz bazy dydaktycznej przez szkołę niepubliczną, która ubiega się o uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, ul. Hrubieszowska 102/2, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.155.2019.EW Elżbieta Wołczuk
Ewa Lik-Matuła
14.05.2019 DCH.5533.155.2019.EW Zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji zajęć dydaktycznych i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 oraz realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 6 marca 2017 r. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Chełmie, ul. Reformacka 27a, 22-100 Chełm Wydano 9 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.156.2019.KS Krystyna Sawicka 27.05.2019 DCH.5533.156.2019.KS Zapewnienie uczniom klasy pierwszej bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych organizowanych przez szkołę. Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.157.2019.EL Ewa Lik-Matuła 3.06.2019 DCH.5533.157.2019.EL Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Technikum Nr 2 w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.158.2019.HR Henryk Radej 6.06.2019 DCH.5533.158.2019.HR Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.159.2019.HR Henryk Radej 7.06.2019 DCH.5533.159.2019.HR Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.160.2019.HR Henryk Radej 7.06.2019 DCH.5533.160.2019.HR Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.161.2019.EL Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
6.06.2019 DCH.5533.161.2019.EL Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 2018 r. Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Chełmie, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.162.2019.EL Ewa Lik - Matuła 7.06.2019 DCH.5533.162.2019.EL Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.163.2019.DK Dariusz Kostecki 5.06.2019 DCH.5533.163.2019.DK Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. 27 Dywizji Armii Krajowej w Zespole Szkół w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4 Brak
DCH.5533.164.2019.DK Dariusz Kostecki 25.06.2019 DCH.5533.164.2019.DK Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm  
DCH.5533.165.2019.DK Dariusz Kostecki 13.06.2019 DCH.5533.165.2019.DK Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.166.2019.DS Dariusz Sułkowski 7.06.2019 DCH.5533.166.2019.DS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Sielce, Sielec 14, 22-121 Sielec Brak
DCH.5533.167.2019.DS Dariusz Sułkowski 7.06.2019 DCH.5533.167.2019.DS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu, ul. Żołnierzy I AWP 35, 22-135 Białopole Brak
DCH.5533.168.2019.LS Lucyna Szczyrba 10.06.2019 DCH.5533.168.2019.LS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Językowe Przedszkole Integracyjne "W Kasztanowym Parku" w Chełmie Brak
DCH.5533.169.2019.LS Lucyna Szczyrba 11.06.2019 DCH.5533.169.2019.LS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie Brak
DCH.5533.170.2019.LS Lucyna Szczyrba 13.06.2019 DCH.5533.170.2019.LS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Gminne Przedszkole w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec Brak
DCH.5533.171.2019.LS Lucyna Szczyrba 14.06.2019 DCH.5533.171.2019.LS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Przedszkole nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 13, 22-300 Krasnystaw Brak
DCH.5533.172.2019.EB Ewa Bejster 11.06.2019 DCH.5533.172.2019.EB Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.173.2019.EB Ewa Bejster 11.06.2019 DCH.5533.173.2019.EB Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "Arka" w Chełmie, ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.174.2019.EB Ewa Bejster 13.06.2019 DCH.5533.174.2019.EB Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113 Kamień Brak
DCH.5533.175.2019.EW Elżbieta Wołczuk 11.06.2019 DCH.5533.175.2019.EW Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1a, ul. Szkolna 1, 22-220 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.176.2019.EW Elżbieta Wołczuk 11.06.2019 DCH.5533.176.2019.EW Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach, Dołhobrody 58, 22-220 Hanna Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.176a.2019.LS Lucyna Szczyrba 12.06.2019 DCH.5533.176a.2019.LS Zapewnienie właściwej współpracy dyrektora przedszkola z rodzicem. Miejskie Przedszkole nr 6 w Chełmie, ul. Pocztowa 18a, 22-100 Chełm Brak
DCH.5533.177.2019.KS Krystyna Sawicka 11.06.2019 DCH.5533.177.2019.KS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Okszowie, ul. Chełmska 14, 22-105 Okszów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.178.2019.KS Krystyna Sawicka 12.06.2019 DCH.5533.178.2019.KS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DCH.5533.179.2019.KS Krystyna Sawicka 12.06.2019 DCH.5533.179.2019.KS Realizacja zaleceń przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Krupem, Krupe 89, 22-303 Krupe Brak
DCH.5533.180.2019.EL Ewa Lik-Matuła 13.06.2019 DCH.5533.180.2019.EL Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 14.02.2018 r. Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna PIK w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 22-375 Izbica Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
DCH.5533.181.2019.DK Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
14.06.2019 DCH.5533.181.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Krasnymstawie, ul. Odrodzenia 45, 22-300 Krasnystaw Wydano 7 zaleceń - patrz protokół Kontroli
DCH.5533.182.2019.DK Ewa Lik-Matuła
Dariusz Kostecki
14.06.2019 DCH.5533.182.2019.DK Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze Brak
DCH.5533.183.2019.HR Krystyna Sawicka
Henryk Radej
21.06.2019 DCH.5533.183.2019.HR Działania wychowawcy i dyrektora szkoły wobec uczestników zdarzenia, które miało miejsce podczas szkolnej wycieczki "Euroweek". Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DCH.5533.184.2019.HR Krystyna Sawicka
Henryk Radej
21.06.2019 DCH.5533.184.2019.HR Konflikt między uczniami w odniesieniu do rocznej oceny zachowania ucznia. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WES.5533.2.2019.SG  Seweryn Gąbka  12.02.2019  WES.5533.2.2019.SG  Prawidłowość wydania orzeczenia nr 23/2018/2019 z dnia 23 listopada 2018 r. o potrzebie kształcenia specjalnego  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, 21 - 010 Łęczna  Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WES.5533.1.2019.AP

 Artur Pawłowski

Jerzy Surma

 25.01.2019  WES.5533.1.2019.AP  Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki  Bursa Szkolna w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 8, 22 - 100 Chełm  Nie wydano zaleceń.
DBP.5533.1.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko  07.01.2019  DBP.5533.1.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku, Sitnik 46, 21-500 Biała Podlaska  Brak
DBP.5533.2.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko  14.01.2019 DBP.5533.2.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu, Styżyniec, ul. Dworska 29 A, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.3.2019.BBB  Barbara Bachonko - Breczko   14.01.2019 DBP.5533.3.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicz w Sławacinku, Sławacinek Stary 72, 21-500 Biała Podlaska  Brak
DBP.5533.4.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko  23.01.2019  DBP.5533.4.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie, Hrud 33, 21-500 Biała Podlaska  Brak
DBP.5533.5.2019.BBB  Barbara Bachonko - Breczko 23.01.2019  DBP.5533.5.2019.BBB  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 1, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.6.2019.WŻ Wanda Żukowska 08.02.2019 DBP.5533.6.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Milanowie; ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów  Brak
  DBP.5533.7.2019.MŻ  Marek Żelisko  22.01.2019   DBP.5533.7.2019.MŻ Zgodność zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wychowania i opieki oraz zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Szkoła Podstawowa w Milanowie; ul. Szkolna 12, 21-210 Milanów  Brak
 DBP.5533.8.2019.WŻ  Wanda Żukowska 29.01.2019   DBP.5533.8.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2, 21-205 Jabłoń Brak 
DBP.5533.9.2019.TG Teresa Grodecka 14.01.2019 DBP.5533.9.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim, ul.Jana Pawła II 25 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.10.2019.AMB Anna Maria Borowska 14.01.2019 DBP.5533.10.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Zakrzew 27, 21- 307 Ulan Majorat Brak
DBP.5533.11.2019.AMB Anna Maria Borowska 14.01.2019 DBP.5533.11.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy, Kolonia Domaszewska 8, 21-307 Ulan Majorat Brak
 DBP.5533.12.2019.EG

Edyta Gawryszuk

Marek Żelisko

 16.01.2019  DBP.5533.12.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego, Wisznice, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
 DBP.5533.13.2019.EG  Edyta Gawryszuk  18.01.2019  DBP.5533.13.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Parczew, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.14.2019.TG Teresa Grodecka 15.01.2019 DBP.5533.14.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stefana Skoczylasa w Rossoszu, ul. Lubelska 37, 21-533 Rossosz Brak
DBP.5533.15.2019.TG Teresa Grodecka 16.01.2019 DBP.5533.15.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Horodyszczu
ul. Rynek 6, 21-580 Wisznice
 
Brak
  DBP.5533.17.2019.EG Edyta Gawryszuk   21.01.2019   DBP.5533.17.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska  Brak
  DBP.5533.19.2019.EG  Edyta Gawryszuk  22.01.2019   DBP.5533.19.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 
 I Liceum Ogólnokształcące, Radzyń Podlaski, ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski  Brak
 DBP.5533.20.2019.BF Brygida Fabrycka  18.01.2019  DBP.5533.20.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli 
 DBP.5533.21.2019.BF  Brygida Fabrycka 22.01.2019  DBP.5533.21.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-300 Wohyń Brak
 DBP.5533.22.2019.BF Brygida Fabrycka    22.01.2019  DBP.5533.22.2019.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Przedszkole w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-300 Wohyń Brak
 DBP.5533.23.2019.BF  Brygida Fabrycka  16.01.2019  DBP.5533.23.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66 B, 21-310 Wohyń Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.24.2019.AMB Anna Maria Borowska 17.01.2019 DBP.5533.24.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach, Kępki 26 A, 21-307 Ulan-Majorat Brak
DBP.5533.25.2019.AMB Anna Maria Borowska 17.01.2019 DBP.5533.25.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Sobolach, Sobole 69C, 21-307Ulan Majorat

 

Brak
DBP.5533.26.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko  22.01.2019   DBP.5533.26.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej, Woskrzenice Duże 91, 21-500 Biała Podlaska Brak
  DBP.5533.27.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko  24.01.2019   DBP.5533.27.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, ul. Wojska Polskiego 25, 21-345 Borki Brak
  DBP.5533.28.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko  25.01.2019   DBP.5533.28.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach, Swory, ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska  Brak
  DBP. 5533.29.2019. HI  Hanna Ilczuk  25.01.2019   DBP. 5533.29.2019. HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej, Wólka Dobryńska 57, 21-512 Zalesie

 Brak

 DBP.5533.30.2019.EG  Edyta Gawryszuk  25.01.2019   DBP.5533.30.2019.EG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Wesoła 21-23, 21- 500 Biała Podlaska  Brak
 DBP.5533.31.2019.EG

Edyta Gawryszuk

Marek Żelisko

28.01.2019   DBP.5533.31.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.32.2019.TG Teresa Grodecka 23.01.2019 DBP.5533.32.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Huszczy
Huszcza Pierwsza 34
21-532 Łomazy
 
Brak
DBP.5533.33.2019.TG Teresa Grodecka 24.01.2019 DBP.5533.33.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, ul. Szkolna 18 a, 21-532 Łomazy

 

Brak
DBP.5533.34.2019.TG Teresa Grodecka 24.01.2019 DBP.5533.34.2019.TG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorządowe w Łomazach, ul. Szkolna 18 a, 21-532 Łomazy Brak
DBP.5533.35.2019.TG Teresa Grodecka 21.01.2019 DBP.5533.35.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Rokitnie,
Rokitno 57a,
21-504 Rokitno
Brak
DBP.5533.36.2019.HR Halina Rogowska 22.01.2019 DBP.5533.36.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Karola Krysińskiego
w Rudnikach
Rudniki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Brak
DBP.5533.37.2019.HR Halina Rogowska 23.01.2019 DBP.5533.37.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, Kożuszki 37, 21- 560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.38.2019.HR Halina Rogowska 25.01.2019 DBP.5533.38.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu. Tłuściec 112,
21-560 Międzyrzec Podlaski

 
Brak
DBP.5533.39.2019.EK Ewa Kwaśniewska 25.01.2019 DBP.5533.39.2019.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, ul. Bankowa 17, 21-570 Drelów Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.40.2019.EK Ewa Kwaśniewska 28.01.2019 DBP.5533.40.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze, Dołha 1, 21-570 Drelów Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.41.2019.EK Ewa Kwaśniewska 30.01.2019 DBP.5533.41.2019.EK Zapewnienie uczniom klas gimnazjalnych adekwatnych do potrzeb oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz bezpieczeństwa, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.42.2019.TG Teresa Grodecka 25.01.2019 DBP.5533.42.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

 

Brak
 DBP.5533.43.2019.EG Edyta Gawryszuk   30.01.2019 DBP.5533.43.2019.EG  Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2 w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88, 21-550 Terespol Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
 DBP.5533.44.2019.EG  Edyta Gawryszuk  01.02.2019  DBP.5533.44.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa  Ignacego Kraszewskiego, ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.45.2019.EG Edyta Gawryszuk 12.02.2019 DBP.5533.45.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 DBP.5533.46.2019.BF  Brygida Fabrycka  28.01.2019  DBP.5533.46.2019 Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Ossowie, Ossowa 91 A, 21-310 Wohyń Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.47.2019.BF   Brygida Fabrycka  25.01.2019  DBP.5533.47.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, Lisiowólka 74 A, 21-310 Wohyń Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.48.2019.MŻ Marek Żeliosko 25.01.2019 DBP.5533.48.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej Brak
DBP.5533.49.2019.BF Brygida Fabrycka 28.02.2019 DBP.5533.49.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli, Suchowola 133, 21-310 Wohyń Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.50.2019.BF Brygida Fabrycka 28.02.2019 DBP.5533.50.2019.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole w Zespole Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli, Suchowola 133, 21-310 Wohyń Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.51.2019.BF Brygida Fabrycka 12.02.2019 DBP.5533.51.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Bezwoli, ul. Grabówka 133, 21-310 Wohyń Wydano 4 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.52.2019.EG  Edyta Gawryszuk  04.02.2019  DBP.5533.52.2019.EG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska  Brak
DBP.5533.53.2019.EG   Edyta Gawryszuk  04.02.2019  DBP.5533.53.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli 
DBP.5533.54.2019.EG  Edyta Gawryszuk  12.02.2019  DBP.5533.54.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 4, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.56.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko  07.02.2019 DBP.5533.56.2019.BBB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole w Zespole Placówek oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.57.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko   07.02.2019  DBP.5533.57.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum w Zespole Placówek oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.58.2019.WŻ Wanda Żukowska 06.02.2019 DBP.5533.58.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze Brak
DBP.5533.59.2019.WŻ Wanda Żukowska 06.02.2019 DBP.5533.59.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe, Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.60.2019.WŻ Wanda Żukowska 13.02.2019 DBP.5533.60.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu, Kodeniec 71, 21-211 Dębowa Kłoda Wydano 3 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.61.2019.EK Ewa Kwasniewska 08.02.2019 DBP.5533.61.2019.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorządowe nr 17 w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Starego 4, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.62.2019.EK Ewa Kwasniewska 12.02.2019 DBP.5533.62.2019.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorządowe nr 6 w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.63.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko 20.02.2019 DBP.5533.63.2019.BBB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019

Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach,                ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska

Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.64.2019.TG Teresa Grodecka 14.02.2019 DBP.5533.64.2019.TG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole w Zespole Szkół w Zabielu,  Zabiele 8b
21-300 Radzyń Podlaski
Brak
DBP.5533.65.2019.TG Teresa Grodecka 14.02.2019 DBP.5533.65.2019.TG Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Publiczne w  Rossoszu, Batalionów Chłopskich 57, 21-533 Rossosz Brak
DBP.5533.66.2019.TG Teresa Grodecka 18.02.2019 DBP.5533.66.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Polubiczach, Polubicze Wiejskie Pierwsze 100, 21-580 Wisznice Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.67.2019.TG Teresa Grodecka 21.02.2019 DBP.5533.67.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce, Dołholiska 1, 21-580 Wisznice Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.69.2019.EK Ewa Kwasniewska 21.02.2019 DBP.5533.69.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej, u. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.70.2019.EK Ewa Kwasniewska 22.02.2019 DBP.5533.70.2019.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorzadowe nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 19 C, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.71.2019.EG Edyta Gawryszuk 20.02.2019 DBP.5533.71.2019.EG Zgodność zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.72.2019.WŻ Wanda Żukowska 28.02.2019 DBP.5533.72.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Zespł Szkół w Czemiernikach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach, ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki Wydano 1 zalecenie-patrz protokół kontroli
DBP.5533.73.2019.WŻ Wanda Żukowska 28.02.2019 DBP.5533.73.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Zespł Szkół w Czemiernikach Przedszkole Publicznew Czemiernikach, ul. Kocka 49, 21-306 Czemierniki Brak
DBP.5533.74.2019.WŻ Wanda Żukowska 06.03.2019 DBP.5533.74.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Sosnówce 117, 21-518 Sosnówka Wydano 2 zalecenia-patrz protokół kontroli
DBP.5533.75.2019.WŻ Wanda Żukowska 07.03.2019 DBP.5533.75.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczne Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Sosnówce 117, 21-518 Sosnówka Brak
 DBP.5533.78.2019.WŻ Wanda Żukowska 06.03.2019  DBP.5533.78.2019.WŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 
Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gęś 165, 21-205 Jabłoń Brak
DBP.5533.82.2019.BF Brygida Fabrycka 21.02.2019 DBP.5533.82.2019.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczne Przedszkole nr 2  im. Janusza Korczaka w Parczewie, ul. Spółdzielcza 5, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.83.2019.BF Brygida Fabrycka 22.02.2019 DBP.5533.83.2019.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczne Przedszkole Nr 1 Pod Krasnalem w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 8 a, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.84.2019.EG Edyta Gawryszuk 26.02.2019 DBP.5533.84.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej, Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska Wydano 2 zalecenia- patrz protokół kontroli
DBP.5533.85.2019.HI Hanna Ilczuk 25.02.2019 DBP.5533.85.2019.HI Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora w szczególności w zakresie przestrzegania praw dziecka  i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Przedszkole Miejskie w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.86.2019.BF Brygida Fabrycka 01.03.2019 DBP.5533.86.2019.BF Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole w Zespole Placówek Szkolnych im Jana Pawła II w Przewłoce Przewłoka 98,
21-200 Parczew
Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.87.2019.BF Brygida Fabrycka 01.03.2019 DBP.5533.87.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Szkolnych im Jana Pawła II w Przewłoce Przewłoka 98,
21-200 Parczew
Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.88.2019.BF Brygida Fabrycka 27.02.2019 DBP.5533.88.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy, Tyśmienica 115, 21-200 Parczew Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.89.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko 01.03.2019 DBP.5533.89.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej, Wola Chomejowa 85, 21-345 Borki

 

Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.90.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko 01.03.2019 DBP.5533.90.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Krasewie,
Krasew 84, 21-345 Borki
Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.91.2019.EK Ewa Kwaśniewska 27.02.2019 DBP.5533.91.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej, ul. Stanisława Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.92.2019.HI Hanna Ilczuk 28.02.2019 DBP.5533.92.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Połoskach, Połoski 45A, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.93.2019.HI Hanna Ilczuk 01.03.2019 DBP.5533.93.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, Dobryń Duży 68, 21-512 Zalesie Brak
DBP.5533.94.2019.EK Ewa Kwaśniewska 01.03.2019 DBP.5533.94.2019.EK Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2018 r. w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce, Szóstka 8, 21-570 Drelów. Brak
DBP.5533.95.2019.EK Ewa Kwaśniewska 01.03.2019 DBP.5533.95.2019.EK Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 25 stycznia 2019 r. w zakresie zgodności funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Samorządowe Przedszkole w Drelowie, ul. Bankowa 17, 21-570 Drelów Brak
DBP.5533.96.2019.EG Edyta Gawryszuk 04.03.2019 DBP.5533.96.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa - rekontrola
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice Brak
DBP.5533.97.2019.EG Edyta Gawryszuk 06.03.2019 DBP.5533.97.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej, ul. Gabriela Narutowicza 39, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.98.2019.TG Teresa Grodecka 05.03.2019 DBP.5533.98.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych, Paszki Duże 39, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.99.2019.TG Teresa Grodecka 04.03.2019 DBP.5533.99.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Brzostówcu, Brzostówiec 78, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.100.2019.TG Teresa Grodecka 07.03.2019 DBP.5533.100.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w  Żabikowie,Żabików 65, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.101.2019.TG Teresa Grodecka 12.03.2019 DBP.5533.101.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Białce, Białka 49 A, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.102.2019.TG Teresa Grodecka 15.03.2019 DBP.5533.102.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Szkół w Zabielu, Zabiele 8b, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.103.2019.TG Teresa Grodecka 11.03.2019 DBP.5533.103.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Białej, Biała 30, 21-300 Radzyń Podlaski Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.104.2019.MŻ Marek Żelisko 01.03.2019 DBP.5533.104.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.105.2019.MŻ Marek Żelisko 01.03.2019 DBP.5533.105.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.106.2019.MŻ Marek Żelisko 04.03.2019 DBP.5533.106.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.107.2019.MŻ Marek Żelisko 04.03.2019 DBP.5533.107.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.108.2019.MŻ Marek Żelisko 07.03.2019 DBP.5533.108.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. W Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska Brak
DBP.5533.109.2019.MŻ Marek Żelisko 07.03.2019 DBP.5533.109.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. W Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska

 

Brak
DBP.5533.110.2019.MŻ Marek Żelisko 07.03.2019 DBP.5533.110.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. W Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska Brak
DBP.5533.111.2019.MŻ Marek Żelisko 07.03.2019 DBP.5533.111.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, ul. W Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska Brak
DBP.5533.112.2019.HR Halina Rogowska 04.03.2019 DBP.5533.112.2019.HR Dotyczy nieprawidłowości w pracy dyrektora Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 81, 21-302 Kąkolewnica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.113.2019.HR Halina Rogowska 04.03.2019 DBP.5533.113.2019.HR Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej, Brzozowica Duża 81, 21-302 Kąkolewnica Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.114.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko 05.03.2019 DBP.5533.114.2019.BBB Realizacja przez przedszkole niepubliczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji oraz zgodność zatrudniania nauczycieli Niepubliczne Przedszkole "Dolina Muminków" w Czosnówce, Czosnówka, ul. Bialska 51, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.115.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko 07.03.2019 DBP.5533.115.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim, Ortel Książęcy Drugi 14 A, 21-500 biała Podlaska Brak
DBP.5533.116.2019.BF Brygida Fabrycka 06.03.2019 DBP.5533.116.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Parczewie, ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.117.2019.BF Brygida Fabrycka 28.03.2019 DBP.5533.117.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, ul. Polna 34, 21-200 Parczew Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.118.2019.BF Brygida Fabrycka 13.03.2019 DBP.5533.118.2019.BF Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7, 21-200 Parczew Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
DBP.5533.119.2019.HI Hanna Ilczuk 07.03.2019 DBP.5533.119.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zalesiu, ul. Szkolna 10, 21-512 Zalesie Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.120.2019.HI Hanna Ilczuk 08.03.2019 DBP.5533.120.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.121.2019.HI Hanna Ilczuk 08.03.2019 DBP.5533.121.2019.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.122.2019.HI Hanna Ilczuk 08.03.2019 DBP.5533.122.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Publiczna Gimnazjum nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.123.2019.HI Hanna Ilczuk 11.03.2019 DBP.5533.123.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Neplach, ul. Parkowa 22, 21-550 Terespol Brak
DBP.5533.124.2019.HI Hanna Ilczuk 12.03.2019 DBP.5533.124.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Dobrynce,Dobrynka 21, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.125.2019.EK Ewa Kwaśniewska 07.03.2019 DBP.5533.125.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podllaskiej Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.126.2019.EK Ewa Kwaśniewska 11.03.2019 DBP.5533.126.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Jeziorze, Jezioro 143, 21-220 Siemień Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.127.2019.EK Ewa Kwaśniewska 13.03.2019 DBP.5533.127.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu, ul. Kościelna 1, 21-220 Siemień Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.128.2019.EK Ewa Kwaśniewska 13.03.2019 DBP.5533.128.2019.EK Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu, ul. Kościelna 1, 21-220 Siemień Brak
DBP.5533.129.2019.MŻ Marek Żelisko 08.03.2019 DBP.5533.129.2019.MŻ Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum w Zespole Szkól Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska  Brak
DBP.5533.130.2019.AMB Anna Maria Borowska 07.03.2019 DBP.5533.130.2019.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe w Ulanie-Majoracie, Ulan -Majorat 53, 21-307 Ulan- Majorat Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.131.2019.AMB Anna Maria Borowska 07.03.2019 DBP.5533.131.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, Ulan -Majorat 53, 21-307 Ulan- Majorat Brak
DBP.5533.133.2019.AMB Anna Maria Borowska 21.03.2019 DBP.5533.133.2019.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Zespole Placówk Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Przedszkolna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.134.2019.AMB Anna Maria Borowska 19.03.2019 DBP.5533.134.2019.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zespole Placówk Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wita Stwosza 1, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.135.2019.AMB Anna Maria Borowska 20.03.2019 DBP.5533.135.2019.AMB Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Samorządowe nr 3 w Zespole Placówk Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2 , 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.136.2019.AMB Anna Maria Borowska 22.03.2019 DBP.5533.136.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 25, 21-542 Leśna Podlaska Brak
DBP.5533.137.2019.HR Halina Rogowska 12.03.2019 DBP.5533.137.2019.HR Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec 35, 21-302 Kąkolewnica Brak
DBP.5533.138.2019.EG Edyta Gawryszuk 15.03.2019 DBP.5533.138.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 41, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.139.2019.EK Ewa Kwaśniewska 15.03.2019 DBP.5533.139.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu, Juliopol 80, 21-220 Siemień Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.140.2019.EK Ewa Kwaśniewska 18.03.2019 DBP.5533.140.2019.EK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140, 21-220 Siemień Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.141.2019.BBB Barbara Bachonko-Breczko 15.03.2019 DBP.5533.141.2019.BBB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie, Grabanów 49 A, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.142.2019.HI Hanna Ilczuk 15.03.2019 DBP.5533.142.2019.HI Zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji przedszkola
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski Brak
DBP.5533.143.2019.HI Hanna Ilczuk 15.03.2019 DBP.5533.143.2019.HI Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski Brak
DBP.5533.144.2019.TG Teresa Grodecka 19.03.2019 DBP.5533.144.2019.TG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 3,  21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.145.2019.AMB Anna Maria Borowska 21.03.2019 DBP.5533.145.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.146.2019.AMB Anna Maria Borowska 19.03.2019 DBP.5533.146.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-560 Miedzyrzec Podlaski  Brak
DBP.5533.147.2019.AMB Anna Maria Borowska 20.03.2019 DBP.5533.147.2019.AMB Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560 Miedzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.149.2019.BF Brygida Fabrycka 02.04.2019 DBP.5533.149.2019.BF Przestrzeganie procedur określających sposoby postępowania i reagowania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w odniesieniu do niewłaściwych zachowań uczniów oraz do sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, u. Polna 34, 21-200 Parczew  Brak
DBP.5533.151.2019.HR Halina Rogowska 24.04.2019 DBP.5533.151.2019.HR Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole Zespół Oświatowy  w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica Brak
DBP.5533.155.2019.BF Brygida Fabrycka 17.05.2019 DBP.5533.155.2019.BF Spełnianie warunków określonych w art. 13 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w związku z art. 180 ust. 1 wskazanej ustawy Niepubliczne Przedszkole "Skowronek" w Parczewie, ul. Ogrodowa 14 G, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.156.2019.BF Brygida Fabrycka 22.05.2019 DBP.5533.156.2019.BF Spełnianie warunków określonych w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w związku z art. 180 ust. 1 wskazanej ustawy Przedszkole Niepubliczne "Zajączek" w Parczewie, ul. Lipowa 40, 21-200 Parczew Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
DBP.5533.157.2019.EG Edyta Gawryszuk 27.05.2019 DBP.5533.157.2019.EG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 - rekontrola
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.158.2019.EK.WŻ Ewa Kwaśniewska, Wanda Żukowska 23.05.2019 DBP.5533.158.2019.EK.WŻ Zapewnienie przez szkołę przyjaznych i bezpiecznych warunków nauki adekwatnie do potrzeb dziecka, budowanie zdrowych relacji społecznych w całej społeczności szkolnej, współpraca z rodzicami oraz nadzór dyrektora w aspekcie jakości wykonywania wymienionych zadań. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.160.2019.HR Halina Rogowska 11.06.2019 DBP.5533.160.2019.HR Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białej Podlaskiej, ul. Łukaszyńska 24, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.161.2019.HR Halina Rogowska 19.06.2019 DBP.5533.161.2019.HR Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Przedszkole Samorządowe nr 11 w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 20, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.162.2019.HR Halina Rogowska 21.06.2019 DBP.5533.162.2019.HR Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Lucjana Niedzielaka w Polskowoli, Polskowola 131, 21- 302 Kąkolewnica Brak
DBP.5533.163.2019.HR Halina Rogowska 18.06.2019 DBP.5533.163.2019.HR Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, ul. Gościniec 74, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.164.2019.MŻ Marek Żelisko 05.06.2019 DBP.5533.164.2019.MŻ Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Technikum im. W. Witosa w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.165.2019.MŻ Marek Żelisko 05.06.2019 DBP.5533.165.2019.MŻ Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.166.2019.MŻ Marek Żelisko 06.06.2019 DBP.5533.166.2019.MŻ Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Technikum w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21- 505 Janów Podlaski Brak
DBP.5533.167.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko   DBP.5533.167.2019.BBB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, ul. Parkowa 7, 21-345 Borki Brak
DBP.5533.168.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko 06.06.2019 DBP.5533.168.2019.BBB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.169.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko 13.06.2019 DBP.5533.169.2019.BBB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Dokudowie, Dokudów Pierwszy 37 A, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.170.2019.TG Teresa Grodecka, Edyta Gawryszuk 06.06.2019 DBP.5533.170.2019.TG Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Polubiczach, Polubicze Wiejskie Pierwsze 100, 21-580 Wisznice Brak
DBP.5533.172.2019.EG Edyta Gawryszuk 12.06.2019 DBP.5533.172.2019.EG Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.173.2019.EG Edyta Gawryszuk 05.06.2019 DBP.5533.173.2019.EG Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim, ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski Brak
DBP.5533.174.2019.EG Edyta Gawryszuk 14.06.2019 DBP.5533.174.2019.EG Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Wesoła 21-23, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.175.2019.BF Brygida Fabrycka 11.06.2019 DBP.5533.175.2019.BF Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew Brak
DBP.5533.176.2019.BF Brygida Fabrycka 07.06.2019 DBP.5533.176.2019.BF Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica Brak
DBP.5533.177.2019.BF Brygida Fabrycka 13.06.2019 DBP.5533.177.2019.BF Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66B, 21-310 Wohyń Brak
DBP.5533.178.2019.BF Brygida Fabrycka 13.06.2019 DBP.5533.178.2019.BF Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, Lisiowólka 74 A, 21-310 Wohyń Brak
DBP.5533.179.2019.BF Brygida Fabrycka 11.06.2019 DBP.5533.179.2019.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych 1 marca 2019 r.  Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.180.2019.BF Brygida Fabrycka 11.06.2019 DBP.5533.180.2019.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych 1 marca 2019 r. Przedszkole w Zespole Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
DBP.5533.181.2019.BF Brygida Fabrycka 07.06.2019 DBP.5533.181.2019.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych 18 stycznia 2019 r. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sosnowicy, ul. Wojska Polskiego 27, 21-230 Sosnowica Brak
DBP.5533.182.2019.BF Brygida Fabrycka 13.06.2019 DBP.5533.182.2019.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych 16 stycznia 2019 r. Szkoła Podstawowa w Ostrówkach, Ostrówki 66B, 21-310 Wohyń Brak
DBP.5533.183.2019.BF Brygida Fabrycka 13.06.2019 DBP.5533.183.2019.BF Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych 25 stycznia 2019 r. Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, Lisiowólka 74 A, 21-310 Wohyń Brak
DBP.5533.190.2019.EK Ewa Kwaśniewska 06.06.2019 DBP.5533.190.2019.EK Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej, ul. Kasztanowa 6, 21-500 Biała Podlaska Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
DBP.5533.191.2019.EK Ewa Kwaśniewska 06.06.2019 DBP.5533.191.2019.EK Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.192.2019.EK Ewa Kwaśniewska 11.06.2019 DBP.5533.192.2019.EK Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140, 21-220 Siemień Brak
DBP.5533.193.2019.EK Ewa Kwaśniewska 11.06.2019 DBP.5533.193.2019.EK Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Juliopolu, Juliopol 80, 21-220 Siemień Brak
DBP.5533.194.2019.EK Ewa Kwaśniewska 11.06.2019 DBP.5533.194.2019.EK Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 18 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim, Gródek Szlachecki 140, 21-220 Siemień Brak
DBP.5533.195.2019.EK Ewa Kwaśniewska 11.06.2019 DBP.5533.195.2019.EK Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 15 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Juliopolu, Juliopol 80, 21-220 Siemień Brak
DBP.5533.196.2019.AMB Anna Maria Borowska 13.06.2019 DBP.5533.196.2019.AMB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40,21-560 Międzyrzec Podlaski Brak
DBP.5533.197.2019.AMB Anna Maria Borowska 14.06.2019 DBP.5533.197.2019.AMB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 25, 21-542 Leśna Podlaska

 

Brak
DBP.5533.198.2019.AMB Anna Maria Borowska 13.06.2019 DBP.5533.198.2019.AMB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ulanie-Majoracie, Ulan - Majorat 53,

21-307 Ulan-Majorat

Brak
DBP.5533.199.2019.EG Edyta Gawryszuk 17.06.2019 DBP.5533.199.2019.EG Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.200.2019.HI Hanna Ilczuk 17.06.2019 DBP.5533.200.2019.HI Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Placówek Oświatowych w Chotyłowie, Chotyłów, ul. Piszczacka 50, 21-530 Piszczac Brak
DBP.5533.201.2019.HI Hanna Ilczuk 18.06.2019 DBP.5533.201.2019.HI Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Terespolu, Terespol, ul. H. Sienkiewicza, 21-550 Terespol Brak
DBP.5533.202.2019.HI Hanna Ilczuk 18.06.2019 DBP.5533.202.2019.HI Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, Kobylany, ul. Słoneczna 11, 21-540 Małaszewicze Brak
DBP.5533.203.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko 18.06.2019 DBP.5533.203.2019.BBB Realizacja zaleceń Ministra Edukacji Narodowej przekazanych pismem DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z 11 maja 2019 r. Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach, ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.204.2019.BBB Barbara Bachonko - Breczko 18.06.2019 DBP.5533.204.2019.BBB Realizacja zaleceń wydanych w  dniu 20 lutego 2019 r. w wyniku kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019 Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach, ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska Brak
DBP.5533.205.2019.WŻ Wanda Żukowska 26.06.2019; 01.07.2019 DBP.5533.205.2019.WŻ Udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi klasy   posiadającemu opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz zapewnienie przez szkołę przyjaznych warunków adekwatnie do potrzeb dziecka, współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami, a także nadzór dyrektora szkoły w aspekcie jakości wykonywania wymienionych zadań i podejmowania uchwał w zakresie klasyfikowania i promowania tego ucznia. Szkoła Podstawowa im. J.I.Kraszewskiego w Sławatyczach w Zespole Szkół w Sławatyczach, ul. Kodeńska 12, 21-515 Sławatycze Wydano 3 zalecenia- patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.1.2019.KP  Krzysztof Paluch  17.01.2019  WKZ.5533.1.2019.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Technikum Budowlane w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.2.2019.KP  Krzysztof Paluch  17.01.2019  WKZ.5533.2.2019.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Branżowa Szkoła I Stopnia  w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
 WKZ.5533.3.2019.RO Renata Olszewska,   Urszula Gralewska  30.01.2019  WKZ.5533.3.2019.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach, ul Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy Brak
 WKZ.5533.4.2019.RO Renata Olszewska, Urszula Gralewska  28.01.2019  WKZ.5533.4.2019.RO Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach, ul Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
WKZ.5533.5.2019.KP Krzysztof Paluch 28.03.2019 WKZ.5533.5.2019.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum w Zespole Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16C, 24-320 Poniatowa Brak
WKZ.5533.6.2019.KP Krzysztof Paluch 28.03.2019 WKZ.5533.6.2019.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16C, 24-320 Poniatowa Brak
 WKZ.5533.8.2019.UG  Urszula Gralewska  06.02.2019  WKZ.5533.8.2019.UG Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa Technikum TEB Edukacja, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin  Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.9.2019.UG  Urszula Gralewska  06.02.2019  WKZ.5533.9.2019.UG Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa   Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.10.2019.UG  Urszula Gralewska  06.02.2019  WKZ.5533.10.2019.UG Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa   Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin   Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli 
 WKZ.5533.11.2019.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  07.02.2019  WKZ.5533.11.2019.HD Organizowanie egzaminu zawodowego zgodnie z przepisami prawa   Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lublinie, ul. Narutowicza 30/3 Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.12.2019.KP Krzysztof Paluch, Marzanna Kondratowicz 12.03.2019 18.03.2019  WKZ.5533.12.2019.KP Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz prawidłowość przebiegu kształcenia w ramach praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej NOVA Policealna Szkła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-950 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.12/1.2019.KP Krzysztof Paluch, Marzanna Kondratowicz  12.03.2019 18.03.2019  WKZ.5533.12/1.2019.KP Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz prawidłowość przebiegu kształcenia w ramach praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej   NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-950 Lublin   Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.13.2019.UG  Urszula Gralewska  27.02.2019  WKZ.5533.13.2019.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna Brak
 WKZ.5533.14.2019.UG  Urszula Gralewska  27.02.2019  WKZ.5533.14.2019.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum  w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna Brak
 WKZ.5533.15.2019.EP  Ewa Podkańska  20.03.2019  WKZ.5533.15.2019.EP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, ul. Różana 8, 21-025 Niemce Brak
 WKZ.5533.16.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  20.03.2019  WKZ.5533.16.2019.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Technikum w Zespole Szkół w Trawnikach Brak
WKZ.5533.18.2019.UG Urszula gralewska 20.03.2019 WKZ.5533.18.2019.UG Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół w Ludwinie, Ludwin 30a, 21-075 Ludwin Brak
 WKZ.5533.19.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  20.03.2019  WKZ.5533.19.2019.HD Zapewnienie uczniom właściwych warunków sanitarno-higienicznych w Internacie Zespołu Szkół w Trawnikach Internat  w Zespole Szkół w Trawnikach Brak
WKZ 5533.20.2019.SP Sebastaian Płonka 22.03.2019 WKZ.5533.20.2019.SP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Technikum w Zespole Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Urzędowie, ul. Wodna 34. 23-250 Urzędów Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.21.2019.MK Marzanna Kondratowicz  22.03.2019  WKZ.5533.21.2019.MK Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 8C, 21-470 Krzywda  Brak
 WKZ.5533.22.2019.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  25.03.2019  WKZ.5533.22.2019.HD Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019  
Technikum Nr 1 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku Brak
WKZ.5533.23.2019.KP Krzysztof Paluch 29.03.2019 WKZ.5533.23.2019.KP Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019
Branżowa Szkoła i stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2, 24-300 Opole Lubelskie Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.24.2019.SP Sebastaian Płonka Ewa Podkańska 02.04.2019 WKZ.5533.24.2019.SP Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestzregania zasad bezpieczeństwa i praw ucznia w klasie Branżowej Szkoły I stopnia Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 5 zaleceń - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.26.2019.KP Krzysztof Paluch 16.04.2019 WKZ.5533.26.2019.KP Realizacja podstawy programowej oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. BLUE Medyczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-002 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.27.2019.KP Krzysztof Paluch 24.04.2019 WKZ.5533.27.2019.KP Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Technikum w Zespole Szkół Energetyczno-Informatycznym w Lublinie, ul. Długa 6, 20-346 Lublin Brak
WKZ.5533.30.2019.KP Krzysztof Paluch 23.05.2019 WKZ.5533.30.2019.KP Kontrola w zakresie prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz bezpieczeństwa uczniów. Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.31.2019.KP Krzysztof Paluch 23.05.2019 WKZ.5533.31.2019.KP Kontrola w zakresie prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz bezpieczeństwa uczniów. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie filia w Kraśniku, ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.32.2019.KP Krzysztof Paluch 31.05.2019 3,4,6.06.2019 WKZ.5533.32.2019.KP Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i praw ucznia w Branżowej Szkole I stopnia Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin Wydano 4 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.33.2019.BF  Beata Filipowska  05.06.2019  WKZ.5533.33.2019.BF Kontrola w sprawie nadzoru pedagogicznego, w zakresie realizacji zadań dotyczących planowania, organizowania i nadzorowania pracy szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkól Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin Brak
 WKZ.5533.34.2019.BF  Beata Filipowska  05.06.2019  WKZ.5533.34.2019.BF Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół  i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkól Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin   Brak
WKZ.5533.35.2019.KP Krzysztof Paluch 14.06.2019 WKZ.5533.35.2019.KP Kontrola w zakresie realizacji podstawy programowej w zawodzie asystentka stomatologiczna 325101 oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, ocenienia, klasyfikowania uczniów i słuchaczy. NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68/4, 20-076 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.36.2019.KP Krzysztof Paluch 14.06.2019 WKZ.5533.36.2019.KP Kontrola w zakresie realizacji podstawy programowej w zawodach: technik informatyk 351103, florysta 343203, technik usług kosmetycznych 514105 oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, ocenienia, klasyfikowania uczniów i słuchaczy. NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68/4, 20-076 Lublin Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.37.2019.KP Krzysztof Paluch 13.06.2019 WKZ.5533.37.2019.KP Kontrola w zakresie realizacji podstawy programowej oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy. BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-002 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
WKZ.5533.38.2019.KP Krzysztof Paluch 13.06.2019 WKZ.5533.38.2019.KP Kontrola w zakresie realizacji podstawy programowej oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy. BLUE Medyczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-002 Lublin Wydano 1 zalecenie - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.39.2019.BF

 Beata Filipowska Ewa Podkańska

 14.06.2019  WKZ.5533.39.2019.BF Kontrola w zakresie sposobu prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1A, 20-009 Lublin Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.40.2019.BF  Beata Filipowska Ewa Podkańska  21.06.2019  WKZ.5533.40.2019.BF Kontrola w zakresie sposobu prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.  Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1A, 20-009 Lublin Wydano 3 zalecenia - patrz protokół kontroli
 WKZ.5533.41.2019.BF Beata Filipowska Ewa Podkańska   21.06.2019  WKZ.5533.41.2019.BF Kontrola w zakresie sposobu prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.   Niepubliczne Technikum Leśna Stowarzyszenia "Szansa" w Lublinie, ul. Kapucyńska 1A, 20-009 Lublin  Wydano 6 zaleceń - patrz protokół kontroli  
 WKZ.5533.44.2019.BF  Beata Filipowska  18.06.2019  WKZ.5533.44.2019.BF Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów Brak
 WKZ.5533.45.2019.BF  Beata Filipowska  18.06.2019  WKZ.5533.45.2019.BF Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów   Brak
 WKZ.5533.48.2019.EP  Ewa Podkańska  18.06.2019   WKZ.5533.48.2019.EP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Brak
  WKZ.5533.49.2019.EP  Ewa Podkańska  18.06.2019   WKZ.5533.49.2019.EP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum  w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Brak
  WKZ.5533.50.2019.EP  Ewa Podkańska  18.06.2019   WKZ.5533.50.2019.EP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce   Brak
  WKZ.5533.51.2019.EP  Ewa Podkańska  18.06.2019   WKZ.5533.51.2019.EP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół w Bełżycach, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce   Brak
 WKZ.5533.53.2019.RO  Renata Olszewska  25.06.2019  WKZ.5533.53.2019.RO Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach, ul. Polna 18, 24-100 Puławy Brakj
 WKZ.5533.54.2019.UG  Urszula Gralewska 26.06.2019  WKZ.5533.54.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów Brak
 WKZ.5533.55.2019.UG  Urszula Gralewska  26.06.2019  WKZ.5533.55.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum w Zespole Szkół w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów Brak
 WKZ.5533.56.2019.UG  Urszula Gralewska  26.06.2019  WKZ.5533.56.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów  Brak
 WKZ.5533.57.2019.UG  Urszula Gralewska  27.06.2019  WKZ.5533.57.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.58.2019.UG  Urszula Gralewska  27.06.2019  WKZ.5533.58.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin   Brak
 WKZ.5533.59.2019.UG  Urszula Gralewska 27.06.2019 WKZ.5533.59.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.60.2019.UG  Urszula Gralewska 27.06.2019 WKZ.5533.60.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Zawodowych w Dęblinie, ul. Wiślana 3B, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.61.2019.UG  Urszula Gralewska  27.06.2019  WKZ.5533.61.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Dęblinie, ul. Wiślana 3B, 08-530 Dęblin  Brak
 WKZ.5533.62.2019.UG  Urszula Gralewska 27.06.2019 WKZ.5533.62.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych w Dęblinie, ul. Wiślana 3B, 08-530 Dęblin Brak
 WKZ.5533.63.2019.UG  Urszula Gralewska 27.06.2019 WKZ.5533.63.2019.UG Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Dęblinie, ul. Wiślana 3B, 08-530 Dęblin Brak
  WKZ.5533.65.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.65.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  I Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
  WKZ.5533.66.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.66.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik Wydano 2 zalecenia - patrz protokół kontroli 
  WKZ.5533.67.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.67.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.   II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik Brak
  WKZ.5533.68.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.68.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku, ul. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik  Brak
  WKZ.5533.69.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.69.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik Brak
  WKZ.5533.70.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.70.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik   Brak
  WKZ.5533.71.2019.SP  Sebastian Płonka  27.06.2019   WKZ.5533.71.2019.SP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Branżowa szkołą I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik   Brak
 WKZ.5533.72.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.72.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Zawodowe w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.73.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.73.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 68, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.74.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.74.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Budowlane w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.75.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.75.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.76.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.76.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.77.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.77.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski  Brak
  WKZ.5533.78.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.78.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski  Brak
  WKZ.5533.79.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.79.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r.  Technikum Usług Fryzjerskich w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.80.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.80.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Technikum Przemysłu Drzewnego w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
  WKZ.5533.81.2019.KP  Krzysztof Paluch  28.06.2019   WKZ.5533.81.2019.KP Weryfikacja zrealizowanych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa uczniów przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DWKL-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku, przekazanych dyrektorom szkół i placówek jako zadania do realizacji w terminie od 16.05.2019 do 27.05.2019 r. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski Brak
 WES.5533.18.2019_AP  Artur Pawłowski  01.04.2019  WES.5533.18.2019.AP Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19 Bursa Szkolna w Lubartowie Brak
 WEs.5533.19.2019.AP  Artur Pawłowski  01.04.2019  WES.5533.19.2019.AP Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie  Brak
 WES.5533.20.2019.AP  Artur Pawłowski  02.04.2019  WES.5533.20.2019.AP Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19  Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach  Brak
 WES.5533.21.2019.AP  Artur Pawłowski  02.04.2019  WES.5533.21.2019.AP  Zgodność funkcjonowania placówki z arkuszem organizacji placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/19  Bursa Szkolna w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach  Brak
 WES_5533_23_2019_ASe.pdf

 Aleksandra Sępoch

Jerzy Surma

 31.05.2019  WES.5533.23.2019.ASe  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć organizowanych w placówce i poza nią oraz nadzór pedagogiczny dyrektora.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie  Wydano 7 zaleceń - patrz protokół kontroli.
             
             
             
             

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-01-22 10:53:16
Data publikacji: 2019-01-22 10:57:58
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Podkańska Ewa
Liczba odwiedzin: 7336

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-16 14:54:38Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-14 13:18:47Głowacki PrzemysławModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-05 13:58:46Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-05 11:39:30Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-11-05 10:44:04Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-30 12:00:08Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-10-23 09:01:54Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-11 11:41:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-09-11 11:40:03Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-02 09:46:30Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-08-02 09:43:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 14:03:03Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 10:55:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 10:43:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 10:13:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-31 10:04:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-30 10:04:33Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-25 15:03:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-25 12:35:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-25 12:01:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 14:54:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 14:25:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 12:16:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 11:09:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 10:32:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 09:42:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-19 08:12:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-18 13:23:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-18 13:21:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-04 12:58:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-04 12:52:42Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-02 14:00:43Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-02 13:32:22Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-02 12:39:53Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-07-01 13:04:10Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-28 15:17:15Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-28 15:02:00Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-28 09:02:14Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-27 15:09:37Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-26 13:42:54Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-25 11:42:44Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-25 11:23:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-25 10:20:07Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-25 09:54:48Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-25 09:20:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-25 08:49:29Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 21:35:27Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 14:34:10Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 14:25:26Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 14:14:31Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 13:47:31Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 13:07:11Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-24 12:49:06Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-21 15:14:43Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-21 12:17:08Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-21 12:12:50Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-21 11:31:32Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-21 10:30:51Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-21 09:29:29Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-14 11:00:56Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-06-12 14:23:24Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-20 14:22:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-20 13:59:28Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-20 13:23:30Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-17 14:33:16Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-17 12:34:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-17 12:06:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-17 10:55:26Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-13 13:26:12Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-05-09 12:47:16Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-30 15:16:31Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-30 15:12:00Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-30 09:46:28Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-29 15:04:44Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-29 14:47:06Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-29 13:50:30Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-29 13:30:39Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-29 13:07:41Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-26 14:35:56Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-26 13:01:34Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-26 11:53:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-24 15:11:58Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-24 12:52:14Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-16 13:23:57Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-16 10:11:52Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-15 15:01:23Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-12 10:33:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-11 13:52:00Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-11 12:05:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-11 10:41:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 12:42:24Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 12:07:10Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 12:04:46Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 12:02:16Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 12:00:37Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 11:48:45Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 11:40:06Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 11:28:39Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 11:25:25Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 10:59:56Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-10 10:37:53Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 14:03:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 13:54:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 11:40:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 11:22:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 11:16:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 10:45:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-09 10:12:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-08 12:30:42Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 15:06:57Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 14:50:02Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 12:32:39Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 12:02:52Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 12:01:42Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 12:00:03Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-04 09:47:48Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-02 13:19:11Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-02 11:21:54Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-02 10:35:50Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 14:03:44Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 12:42:24Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 12:19:49Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 11:43:18Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 11:24:12Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 10:58:37Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-04-01 10:31:03Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-29 11:06:44Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-26 13:09:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-25 14:52:02Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-25 14:15:51Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-21 10:40:51Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-21 10:37:13Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-20 08:25:52Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-19 15:10:11Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-19 14:56:30Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-19 14:27:13Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-18 14:01:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-18 13:28:25Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-18 10:17:27Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-14 12:29:55Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-14 12:11:12Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-13 13:03:05Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-13 12:45:55Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-13 10:07:03Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-12 11:55:13Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-12 10:02:37Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-06 15:09:53Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-06 14:59:44Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-06 14:38:42Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-06 13:37:43Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-04 10:39:52Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-01 14:16:51Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-03-01 13:13:36Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-27 14:10:33Ilczuk HannaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-26 14:39:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-26 11:30:32Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-26 10:45:15Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-26 10:02:56Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-25 13:57:01Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-25 13:07:25Pawłowski ArturModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-25 12:08:26Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-22 12:19:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-22 11:36:58Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-22 10:56:32Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-22 10:40:41Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-22 09:19:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-21 13:57:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-21 13:22:29Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-21 10:50:49Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-21 09:50:34Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-19 14:34:10Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-19 14:01:42Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-18 14:30:14Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-18 14:09:50Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-18 13:57:24Barbara WnukModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-05 13:00:54Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2019-02-05 12:56:18Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja