Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / artykuł

Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 stycznia 2019

 

11 stycznia 2019 roku w Zamościu zakończył się cykl spotkań Lubelskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Ww. spotkania odbywały się od 6 grudnia 2018 roku w Białej Podlaskiej, Chełmie oraz Lublinie i dotyczyły różnorodnych obszarów współpracy organu nadzoru pedagogicznego z organami prowadzącymi publiczne szkoły i placówki. Teresa Misiuk omawiała kwestie wynikające z nowelizowanych przepisów prawa, m. in. procedury rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 i działania podejmowane w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampanii informacyjnej (do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych trafiły m. in. ulotki dotyczące rekrutacji).
Ważną część wystąpienia Pani Kurator była kwestia odbudowy doradztwa metodycznego i stworzenie sieci umożliwiającej dostęp do doradztwa wszystkim nauczycielom, również z obszarów, na których nie funkcjonują publiczne placówki doskonalenia nauczycieli. Zwróciła uwagę na fakt, że poprawna realizacja tego zadania wymaga zmiany sposobu koordynacji doradztwa metodycznego i przeniesienia go z poziomu lokalnego na poziom regionalny (województwa). Jest to szczególnie ważne w kontekście obecnej sieci placówek doskonalenia oraz koncentracji sieci doradztwa na obszarze Lublina.
Pani Kurator poruszała również zagadnienia dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół, awansu zawodowego, oceny pracy dyrektorów szkół, organizacji konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przekazała informację dotyczącą wydawania przez Kuratora Oświaty opinii w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę zwróciła na aspekt formalno-prawny wydawanych dokumentów.
Pani Kurator podziękowała również wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego za duże zaangażowanie przy współorganizacji przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość", którego celem było nie tylko zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych (branżowych i technikach), ale też promocja zawodów zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Z wdzięcznością zostały przyjęte również liczne i różnorodne działania szkół w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które miały na celu kształtowanie patriotycznych i narodowych postaw wśród uczniów oraz społeczeństwa.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-01-17 12:56:52
Data publikacji: 2019-01-17 13:00:14
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 1581