Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 stycznia 2019

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

W nawiązaniu do umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, zwracam się z prośbą o sporządzenie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy w 2019 roku, zgodnie z załączonym wzorem tabeli w pliku MS Excel.
Gminy które nie zdążyły otrzymać dofinansowania do końca 2018 r., proszone są o wpisanie zapotrzebowania na zaległe środki w wierszu dotyczącym miesiąca lutego 2019 r. Jeżeli Gmina w bieżącym roku nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tzw. tabeli zerowej. Jeżeli w ciągu roku nastąpi zmiana kwoty zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, harmonogram należy każdorazowo zaktualizować.
Porozumienia będą sukcesywnie przekazywane samorządom na podstawie informacji zawartych w harmonogramach. Harmonogramy proszę przesyłać w terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. w wersji elektronicznej na adres mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej.

Kurator Oświaty w Lublinie
Teresa Misiuk
 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2019-01-15 10:24:10
Data publikacji: 2019-01-15 12:36:18
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 3208